ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Arxiu de notícies

11/07/2013
La construcción de las lenguas: Mitos, Normas y Emociones: IX Coloquio Internaciona "Problemas y Métodes de Historia de la Lengua"
Cartell del congrés

Los días 25, 26 y 27 de junio se celebró la novena edición de este coloquio con la participación de investigadores nacionales e internacionales, y como muestra de la interdisciplinariedad que ha tomado nuestra disciplina, también psicólogos sociales.

Se pueden consultar las intervenciones en DUGiMedia (Repositorio de Audios y videos de la UdG).

El Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa ha organitzat des de fa 20 anys els Col·loquis Internacionals «Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua». En cadascun del col·loquis s'han debatut diverses qüestions relatives a l'estudi i a la metodologia de la disciplina. En els darrers anys, el Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa ha focalitzat la seva atenció en la idea que les llengües són construccions culturals i que cal indagar en els diversos aspectes socials que propicien aquesta construcció. En aquest col·loqui s'ha volgut discutir sobre tres elements que estan intrínsecament relacionats en la construcció de qualsevol llengua:

1. Normes: Quin paper ha tingut l’activitat prescriptiva en la construcció, la imposició i l’adquisició de cada llengua? Fins a quin punt, en les llengües, les normes han afavorit l’accés a la bona llengua? En quina mesura les normes són a la base de la identitat lingüística? En quin sentit la lingüística o la gramàtica són sempre prescriptives?  Fins a quin punt podem dir que la reflexió sobre la llengua és allò que la construeix?

2. Mites: A través de quin o de quins relats mítics s’han construït cadascuna de les llengües europees? Són els mites lingüístics de caràcter universal i estable? Cada cultura i cada època ha establert els seus? Quin és el sentit i la finalitat de cadascun dels mites de la llengua?

3. Emocions: Per què hi ha sentiments darrere les llengües? Desperten els mateixos sentiments les llengües (construïdes) que els dialectes? Fins a quin punt les emocions en relació amb les diferents llengües són similars? Com afecten els sentiments, les actituds lingüístiques i, doncs, el futur de les llengües?

cat: accés directe als enregistraments
fr: accès direct aux enregistrements
es: acceso direcoto a las grabaciones
en: direct access to recordings
Podeu accedir a la pàgina web del Col·loqui aquí.