ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

11/07/2013
La construcció de les llengües: Mites, Normes i Emocions: IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la llengua"
Cartell del congrés

Els dies 25, 26 i 27 de juny es va celebrar la novena edició d'aquest col·loqui amb la participació d'investigadors nacionals i internacionals, i com a mostra de la interdisciplinarietat que ha pres la nostra disciplina, alguns psicòlegs socials.

Podeu consultar les intervencions al DUGiMedia (Repositori d’Àudios i vídeos de la UdG).

El Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa ha organitzat des de fa 20 anys els Col·loquis Internacionals «Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua». En cadascun del col·loquis s'han debatut diverses qüestions relatives a l'estudi i a la metodologia de la disciplina. En els darrers anys, el Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa ha focalitzat la seva atenció en la idea que les llengües són construccions culturals i que cal indagar en els diversos aspectes socials que propicien aquesta construcció. En aquest col·loqui s'ha volgut discutir sobre tres elements que estan intrínsecament relacionats en la construcció de qualsevol llengua:

1. Normes: Quin paper ha tingut l’activitat prescriptiva en la construcció, la imposició i l’adquisició de cada llengua? Fins a quin punt, en les llengües, les normes han afavorit l’accés a la bona llengua? En quina mesura les normes són a la base de la identitat lingüística? En quin sentit la lingüística o la gramàtica són sempre prescriptives?  Fins a quin punt podem dir que la reflexió sobre la llengua és allò que la construeix?

2. Mites: A través de quin o de quins relats mítics s’han construït cadascuna de les llengües europees? Són els mites lingüístics de caràcter universal i estable? Cada cultura i cada època ha establert els seus? Quin és el sentit i la finalitat de cadascun dels mites de la llengua?

3. Emocions: Per què hi ha sentiments darrere les llengües? Desperten els mateixos sentiments les llengües (construïdes) que els dialectes? Fins a quin punt les emocions en relació amb les diferents llengües són similars? Com afecten els sentiments, les actituds lingüístiques i, doncs, el futur de les llengües?

cat: accés directe als enregistraments
fr: accès direct aux enregistrements
es: acceso direcoto a las grabaciones
en: direct access to recordings
Podeu accedir a la pàgina web del Col·loqui aquí.