ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

15/03/2011
VIIIè Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: L'espai de les llengües"
Carte de Narcís Comadira: VIII Col·loqui Internacional....

20, 21, 22 de juny de 2011 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Programa disponible.

Els dies 20, 21, 22 de juny es va celebrar el VIIIè Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: L'espai de les llengües", organitzat pel Grup d'Història de la la Llengua de la Universitat de Girona. 

El VIIIè Col·loqui pretenia debatre els temes següents:

 • El concepte de llengua
 • La distància lingüística i la magnitud de les llengües
 • Llengua i dialectes: un procés d’ocultació

Per això, es va comptar amb la intervenció dels següents ponents i comunicants:

 • Josep M. Nadal i Francesc Feliu (Universitat de Girona): Sobre invencions necessàries: elogi de la lingüística.
 • Carme Junyent (Universitat de Barcelona): És possible un concepte de llengua universal?
 • José Luís Mendívil (Universidad de Zaragoza): El concepto de lengua natural. El lenguaje y las lenguas desde el punto de vista biolingüístico.
 • Jean Michel Eloy (Université de Picardie-Jules Verne): La question de la distance linguistique et le concept de langue.
 • John E. Joseph (University of Edinburg): The Discursive Politics of Making and Contesting Languages.
 • Henri Boyer (Université Paul-Valéry-Montpellier III): L'impact des représentacions sociolinguistiques (un questionement d'ordre théorique et d'ordre practique).
 • Juan Carlos Moreno (Universidad Autónoma de Madrid): Lengua, dialecto y población de competencias.
 • Paolo D’Achille (Università degli Studi di Roma III): Per una storia dei rapporti tra lingua italiana e dialetti: aspetti generali e problemi particolari.
 • Ramon Sistac (Universitat de Lleida): De la construcció de la llengua a la destrucció dels dialectes.
 • Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Frederico II): Abbiamo bisogno di una lingüística emozionale?
Programa complet en català o en anglès disponible en pdf:
 
 
 
Per a més informació, podeu consultar la documentació següent: