Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Proyectos

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972418153

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Projectes

Gener 2022-Setembre 2022. Hacia la sostenibilidad del sector pesquero artesanal: el cormorán moñudo como especie emblema de las áreas protegidas. DESMARES III. Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad

 

2022. Summer School on Water Resources and Environmental Change. Projecte de millora del Pla d'Avaluació de Competències Bàsiques de la FC. Cap al un increment d’estudiants amb RECI a la FC. Entitat finançadora: Ajuts Econòmics del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència. IP: Marta Muñoz

 

Gener 2021-Octubre 2021. Mapificació de les pressions, conflictes i impactes en l'àmbit d'estudi de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya


2018-2022. Xarxa d'R+D+I Marítima. Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya


2019-2022. Algal forest restoration in Mediterranean Sea. AFRIMED. EEuropean Union’s EMFF. IP: Emma Cebrián.

 

2019-2021 (pròrroga Setembre 2022). Análisis de la variabilidad genómica y condición en las poblaciones de sardina del Mediterráneo. Implicaciones para la gestión de la pesquería. ConSarVar. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia,  Innovación y Universidades.  IP: Marta Muñoz i Jordi Viñas.

 

2019-2021. Detecció de paràsits en la sardina de la pesqueria catalana. Impacte en l'estat de salut i la condició. Entitat finançadora: FEMP. IP:Jordi Viñas; coIP: Marta Muñoz.

 

2017-2019. Invasibilidad de las especies exóticas en un mar cambiante: Nuevos retos para la investigación marina y conservación. ANIMA. Entitat finançadora: MINCC. IP: Emma Cebrián.

 

2016-2020. Marine ecosystem restoration in changing European seas. MERCES. Entitat finançadora: Horizon 2020.


2016-2019. Developing curricula for environmental safety and conservation of the biodiversity in Southeast Asia. CONSEA. Entitat finançadora:  Erasmus + Education Capacity building. http://www.conseaedu.eu/about-consea/


2016-2018. Impacte del canvi climàtic i de la pesca sobre espècies del gènere Molva a la Mediterrània i Atlàntic Nord. Entitat finançadora: UdG. IP: Marta Muñoz, Josep Lloret.

 

2015-2016. Conservación y restauración de poblaciones de especies amenazadas del género Cystoseira. Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad. IP: Emma Cebrián.

2012-2015. CoCoNET. Coastal Communities Network. Entitat finançadora:: European Union

2012-2015. Respuesta de la comunidad del coralígeno del PN de Cabrera al cambio climático (CORCLIM). Entitat finançadora: Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

2012. Resiliencia en poblaciones animales frente a perturbaciones, estudio de invasiones e impacto del cambio climático. Entitat finançadora: Universitat de Girona (UdG). IP Marta Muñoz i Josep Lloret

2011-2012. INDEMARES. Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad.

2011-2012. Climate impacts on Mediterranean coastal areas. Entitat finançadora: Fundación Total

2010-2013. La salud de los peces comerciales: relación entre parasitismo, condición y potencial reproductor. Ministerio de Ciencia e Innovación, Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, Ref. CTM2009-08602 (subprograma MAR). 

2010-2013. Global change on high-diverse mediterranean coralligenous communities: consequences for Biodiversity conservation (MEDDIVERSA). Entitat finançadora: Fundación Total

2010-2011. Impacto del cambio climático sobre los recursos marinos costeros: el ejemplo de Cap de Creus. Entitat finançadora: Fundación Abertis (ref. 1018-100305-00). 

2010. Efectos de las Algas Invasoras y el calentamiento global en las algas invasoras sobre el coralígeno Menorquin. Entitat finançadora: Instituto Menorquin de Estudios. IP: Emma Cebrián.

2009-2012. Global change on sublittoral rocky-bottoms: consequences for biodiversity conservationEntitat finançiadora: MICINN.

2009-2012. Coralligen Change. Entitat finançiadora: CEE. IP: Emma Cebrián.

2008. Reserva Marina d'Interès Pesquer de Palamós: Avaluació Biològica de l'Interès de la Proposta. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Gencat. Ajuts a la Recerca d'Abast Comarcal. 2008ACOM00035.

2007-2010. Effects of global warming and alien species on coralligenous communities. Entitat finançiadora: CEE. IP: Emma Cebrián.

2007. Elaboració d'un DVD per a difondre la recerca científica marina a Cap de Creus. Finançament: Direcció General de Recerca. Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació Científica. 

2006-2009. Estructura poblacional y ecología reproductiva de Helicolenus dactylopterus dactylopterus  en la plataforma ibérica. Finançament: MEC. Entitats participants: Universitat de Girona, Universitat de Vigo i IIM (CSIC) de Vigo. Coordinadora i IP: Marta Muñoz. http://www2.udg.edu/tabid/14341/language/ca-ES/default.aspx

2004-2005. Efecto de la pesca sobre la estrategia reproductiva de la gallineta (Helicolenus dactylopterus dactylopterus, Pisces: Scorpaenidae). Financiamento puente para la reelaboración del proyecto. MCYT (CTM2004-04136)

2003-2015 Monitoring of artisanal fisheries in the marine reserve of Cap de Creus. FUNDING: MPA of Cap de Creus, Govt. of Catalonia (Generalitat de Catalunya).

2003-2006. Influence of oceanographic structure and dynamics on Demersal populations in waters of the Balearic Islands (IDEA). Finançament: Ministeri d’Educació i Ciència (MEC).

2003-2006. Développement d’Outils Diagnostics et Exploratoires d'Aide à la Décision pour Evaluer la Performance d'Aires Marines Protégées (LITEAU). Finançament: French Ministry of Ecology and Sustainable Development.

2003-2006. Estudio del efecto del cambio global en comunidades marinas del Mediterráneo noroccidental. Finançament: Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCyT).

2003-2005. Ciència sense fronteres: prepara’t per Europa (Projecte d’innovació docent MQD 2003). Generalitat de Catalunya DURSI (Agaur).

2003-2005. Response of benthic communities and sediment to different regimes of fishing disturbance in European waters (RESPONSE). Finançament: Unió Europea-LIFE Q5RS2002-00787.

2003-2005. Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones Demersales en aguas de las Islas Baleares (IDEA). Finançament: MCyT.

2003-2004. Título del proyecto: InvasIBER: website sobre la introducción de especies exóticas en España. MCYT , Recursos Naturales (acción especial) REN2002-10059-E.

2003-2004. Estudio de los índices de abundancia de las especies demersales en el Mediterráneo Español. Convenio de colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de Girona en el marco del proyecto DERMEMED- MEDITS-ES.

1999-2002. Caracterización de los modos de reproducción transitorios entre oviparismo y viviparismo en Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes). DGES: PB98-0456 del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

1998-2000 Environmental impact of trawling on the benthic system on two differents seabeds of the NW Mediterranean (IMPACT TRAWLING). Finançament: Unió Europea, DG XIV-Study 97/0020.

1998-1999. L’emmagatzematge d’esperma en peixos: el cas de Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Scorpaenidae) Ajuda a projectes d’ Investigació de la Universitat de Girona. 

1997-1998. Estudi ultraestructural de la gametogènesi d’alguns escorpeniformes (Pisces,Teleostei) del Mediterrani Occidental. Ajuda a projectes d’ Investigació de la Universitat de Girona.

1996-1997. Seguiment dels esculls artificials de la Badia de Roses. Finançament: Generalitat de Catalunya. Coordinació: Universitat de Barcelona.