Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Presentación

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972419498 (intern)

Tel. 683240918

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Presentació

El Grup de recerca en Biodiversitat i Recursos Marins (GR MAR) correspon al grup GRCT0097 de la Universitat de Girona (UdG) i està integrat per personal docent i investigador de les àrees de Biologia Animal i Botànica del Departament de Ciències Ambientals de la UdG. Té la seva recerca adscrita a l'Institut d'Ecologia Aquàtica (http://www2.udg.edu/iea). Els membres del grup pertanyen al Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat SGR 1521 MedRecover.

El GR MAR és un grup nou i pluridisciplinar que centra la seva recerca en l'anàlisi de l’impacte que el canvi global i altres pertorbacions derivades de l’acció de l’home tenen sobre la biodiversitat i els recursos marins, amb l’objectiu de contribuir a la seva conservació.

 

 

Notícies

Captura del primer butlletí electrònic.
Publiquen el primer butlletí del projecte "Girona, Regió Sensible a l'Aigua"
El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter.
18/02/2021
Graphical Abstract
Electro-bioremediation of nitrate and arsenite polluted groundwater
The coexistence of different pollutants in groundwater is a common threat. Sustainable and resilient technologies are required for their treatment.
21/12/2020
Caràtula
Seminari virtual "L'espectacular viatge de l'anguila europea"
Amb motiu de la Nit de la Recerca 2020, el Dr. Lluís Zamora, membre de l’equip, ha elaborat aquest interessant document sobre una de les espècies de peixos més fascinants: l'anguila europea.

Totes les imatges són pròpies.
04/12/2020
Portada
Effects of high nitrate input in the denitrification-DNRA activities in the sediment of a constructed wetland under varying C/N ratios
In constructed wetlands (CW), denitrification usually accounts for >60% of nitrogen removal and is supposedly affected by the inflow water and the wetland management practices.
23/11/2020
Portada
Size-related effects and the influence of metabolic traits and morphology on swimming performance in fish
Energy metabolism fuels swimming and other biological processes. We compared the swimming performance and energy metabolism within and across eight freshwater fish species.
23/11/2020
Nature
Bacteria coated cathodes as an in‑situ hydrogen evolving platform for microbial electrosynthesis
Hydrogen is a key intermediate element in microbial electrosynthesis as a mediator of the reduction of carbon dioxide (CO2) into added value compounds.
16/11/2020
Typha root - (CC) Antropology from the shed
Limited effect of radial oxygen loss on ammonia oxidizers in Typha angustifolia root hairs
The benefits of plant–microbe interactions have been exploited extensively for nutrient removal. Radial oxygen loss in aquatic macrophytes potentially promotes nitrification and accelerates nitrogen removal through coupled nitrification–denitrification process.
06/11/2020
Rutilus Rutilus (CC) Tierwelt
Key factors explaining critical swimming speed in freshwater fish: a review and statistical analysis for Iberian species
Swimming performance is a key feature that mediates fitness and survival in aquatic animals.

Dispersal, habitat selection, predator–prey interactions and reproduction are processes that depend on swimming capabilities.
05/11/2020
Barbus Meridionalis (CC) Lluis Zamora
Antioxidant system status in threatened native fish Barbus meridionalis from the Osor River (Iberian Peninsula): I. Characterization and II. In vitro Zn assays
The evaluation of antioxidant system capacity is important in aquatic toxicology. It was aimed to characterize the liver antioxidant enzymes (SOD, CAT, GPX, GR, and GST) and to test the in vitro Zn effect (200 and 400 ZnSO4 μg/L) in native fish Barbus meridionalis obtained from the Osor River (NE, Spain) influenced by Zn contamination.
03/11/2020
La Pletera - (CC) Josep Pons i Busquet
Ecosystem metabolism dynamics and environmental drivers in Mediterranean confined coastal lagoons
Aquatic metabolism is an important descriptor of ecosystem functioning. The metabolism of ponds and confined coastal lagoons has been poorly studied in comparison to other aquatic systems, in which the metabolic dynamics are better understood.
03/11/2020