Entre els diversos ponents, hi trobem el nostre company, i membre de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (secció GRECO), el Dr. Carlos Cano-Barbacil.

Pots consultar la seva intervenció aquí.

Entre les conclusions del Dr. Cano hi trobem:

  • Que les variables climàtiques i topogràfiques poden arribar a ser més important en termes de la distribució de les espècies de peixos d’aigua dolça que el canvi d’ús de la terra o altres variables antropogèniques;
  • Els patrons de distribució de les espècies autòctones i les espècies invasores difereixen;
  • L´ús de variables com ara el volum d’aigua acumulat aigües amunt, ens permet avaluar l’impacte que te l’alteració hidrològica sobre els peixos d’aigua dolça.

 

Informació addicional:

La celebració d’aquestes Jornades té la voluntat d’oferir un espai de formació, intercanvi de coneixement, difusió de la recerca i debat entre totes les investigadores i els investigadors en formació de la nostra universitat.

Amb aquest propòsit, s’han programat sessions informatives, workshops sobre inserció laboral i sessions de COMUNICACIÓ ORAL sobre la recerca que estan desenvolupant els doctorands de la Universitat.

A més a més, es farà un recull dels resums de les presentacions en un llibre electrònic d’abstracts amb ISBN. Això permet que tots els estudiants que presentin una comunicació oral, ho puguin fer constar com una publicació. Només els estudiants que facin la seva presentació oral durant la conferència podran constar en el llibre d’abstracts.

En aquesta edició també es convida els estudiants de màster de la Universitat de Girona a presentar la recerca que duen a terme en el seu Treball Final de Màster. Aquest treball pot ser presentat en les V Jornades d’Investigadors Predoctorals com a comunicació curta (5 minuts) pel seu autor principal.