Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Més notícies

Recull de notícies

24/05/2021
Es posa a disposició el Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell - Ter Vell
Logo del projecte

En el marc del projecte "Girona, regió sensible a l'aigua", que ha rebut el cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i de la Diputació de Girona, es posa a disposició el "Pla d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca del Rec Vell - Ter Vell (Torroella de Montgrí – l’Estartit)".

El Pla vol ajudar a definir propostes de gestió per afrontar les inundacions i la millorar el sistema de drenatge de la conca del Rec Vell, un sistema hídric que va des de la resclosa d'Ullà fins a la llacuna costanera de Ter Vell, on hi ha el drenatge al mar. Es proposa la creació de superfícies de laminació que alenteixin les aportacions d'aigua dels vessants del Montgrí i que redueixin el risc de desbordament a l'entorn de Ter Vell. A la vegada, aquest sistema redueix les càrregues de nutrients que arriben a la llacuna, amb la conseqüent millora del seu estat ecològic.

Les propostes del pla, redactat a finals de l'any passat, especifiquen com aconseguir aquests objectius tenint en compte unes bases definitòries, una diagnosi prèvia i els antecedents de la zona analitzada; tot presentat segons una estructura d’eixos estratègics i actuacions prioritzades. Aquests eixos i actuacions van ser analitzats i revisats després d'un taller que va fer possible recollir i integrar aportacions de valor.

El projecte PECT "Girona, regió sensible a l'aigua" vol convertir l’àrea del Baix Ter, en un territori que compleixi amb els principis del model d'una Regió Sensible a l’Aigua, convertir-la en un referent internacional en la gestió racional, eficient i integrada dels recursos hídrics, disposar d’una bona qualitat de les aigües superficials i subterrànies, i implantar infraestructures sostenibles amb solucions tecnològiques innovadores que optimitzin l’ús i modulin la demanada del consum d’aigua per al reg agrícola que puguin ser reproduïbles i es tingui en compte la col•laboració dels agents de la quàdruple hèlix del territori.

Els documents es troben disponibles per a la seva consulta al web del projecte:

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10390/10805/Pla_d_actuacions_per_al_control_de_la_inundabilitat_a_la_conca_del_Rec_Vell_-_Ter_Vell_Resum.pdf

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10391/10806/Pla_d_actuacions_per_al_control_de_la_inundabilitat_a_la_conca_del_Rec_Vell_-_Ter_Vell_Projecte.pdf

Hi participen: Universitat de Girona, l'IRTA, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter i la Diputació de Girona.