Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Més notícies

Recull de notícies

18/02/2021
Publiquen el primer butlletí del projecte "Girona, Regió Sensible a l'Aigua"
Captura del primer butlletí electrònic.

El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter.

A partir de la implementació de nous models de gestió i d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tecnològica, el projecte “Girona, regió sensible a l’aigua” pretén convertir-se en un referent territorial i internacional millorant la gestió i ús de l’aigua i consolidant la nova cultura de l’aigua en la societat al territori del Baix Ter.

La Universitat de Girona (UdG) participa en aquest projecte amb dues accions diferents. D’una banda, estudia l’estat ecològic de les masses d’aigua a la part baixa del riu mitjançant l’anàlisi del seu metabolisme, per caracteritzar les seves necessitats funcionals al llarg de l’any i establir accions innovadores de correcció i adaptació. D’altra banda, hi ha un departament de la UdG que treballa en una acció de recerca sobre la gestió de l’aigua que porten els canals de reg que utilitzen sistemes d’automatització intel·ligents, a partir dels regants del Baix Ter. Dins d’aquest mateix projecte, l’IRTA - Mas Badia desenvolupa una important operació: la creació i construcció del Centre per a la Millora del Reg (CMR), amb l’objectiu d’assessorar els agricultors en temes d’eficiència en el reg que utilitza les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Des d'ara, ja us podeu subscriure al seu butlletí en aquest enllaç: http://girona.exitdesign.com/newsletter/