If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Més notícies

Recull de notícies

5/2/2017
Una barca captura un peix al Port de la Selva que es creia gairebé extingit al cap de Creus
Llengua de bacallà

La llengua de bacallà (Molva molva) encara no s’ha extingit a la Mediterrània occidental

La llengua de bacallà (Molva molva) és un gàdid que bàsicament viu a les aigües fondes fredes de l’Atlàntic Nord (fins a Islàndia i Noruega). A principi de la dècada dels 80 aquesta espècie es capturava amb palangre de manera relativament habitual a les aigües fondes de Cap de Creus, segons el treball fet pels investigadors Joan Nadal i David Sunyer. Anteriorment també es té constància que aquesta espècie s’havia capturat a les aigües del mar de Ligúria (als voltants de Gènova) a la dècada dels 70 i fins i tot hi ha constància d’un exemplar capturat a les aigües tarragonines l’any 1910.

Amb tot, aquesta espècie havia anat desapareixent de les captures de Cap de Creus / Golf de Lleó a partir dels anys 90 fins a arribar a desaparèixer, tal i com va quedar reflectit en un estudi efectuat per investigadors de l'Institut d'Ecologia Aquàtica (IEA) l'any 2014.

Però el passat mes d'abril, una barca d’arrossegament del Port de la Selva va capturar un exemplar de “llengua de bacallà” de 6 kg a les aigües del Golf de Lleó, a uns 400 metres de fondària i que es va vendre a la confraria de pescadors d’aquesta localitat. La pesca d’aquest exemplar confirma que l’espècie no està extingida a la Mediterrània nord-occidental, tot i que cada vegada és més difícil de trobar.

La Molva molva és una de les espècies demersals més vulnerables a la pesca i al canvi climàtic. El grup de recerca GRMAR de l’IEA està estudiant aquesta espècie, així com una altra del mateix gènere (anomenada vulgarment Molva macrophthalma) en el marc d’una tesi doctoral.