Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Líneas de investigación

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972418153

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Línies de Recerca

• Avaluació de la reproducció i la condició dels peixos en relació a la preservació de les espècies, la gestió pesquera i la salut dels consumidors.

Analitzem  l’estrategia reproductiva de les espècies i determinem la talla de maduració sexual, el cicle anual i la fecunditat, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat de la posta. Estimem també l’estat de salut dels peixos en base a índexos morfomètrics, concentració de lípids i intensitat de parasitació. La integració dels dos tipus d’estudis ens permet investigar les interrelacions existents tant entre aquests paràmetres, com amb les condicions ambientals del medi i amb la pressió que suposen les pesqueries.

 

• Impacte de la pesca i del canvi climàtic sobre els recursos marins.

A partir de l’estudi de l’estat en què es troben les poblacions de peixos explotades analitzem l’impacte que suposa la pressió pesquera i aportem informació útil per a la gestió d’aquests recursos. També estudiem quins són els efectes del canvi climàtic en la distribució, estat de salut i potencial reproductor d’aquestes espècies.

 

• Estudi de les comunitats bentòniques marines, tant a un nivell de recerca bàsica elaborant estudis de sistemàtica, taxonomia o ecofisiologia de macroalgues, com una vessant més aplicada que serveix per establir i avaluar els principals impactes que alteren la flora marina i elaborar estratègies i plans per la seva recuperació i restauració. 

Temàtiques principals:

Biodiversitat: els estudis sobre la biodiversitat proporcionen dades de referència necessàries per detectar canvis en el futur.

Espècies invasores: s'avaluen els efectes de les espècies invasores en les comunitats natives, i s'identifiquen els factors que determinen la invasivitat de les comunitats natives i la propagació d'espècies exòtiques.

Bioindicadors: establir els efectes de la contaminació com a indicadors clau per a la conservació dels ecosistemes de la Mediterrània i com un pas ineludible per a l'aplicació de mesures de recuperació.

Escalfament global: La investigació sobre els efectes directes i indirectes de l'escalfament com un primer pas cap al desenvolupament d'eines de predicció i per a una millor comprensió de les conseqüències sobre el funcionament dels ecosistemes.