If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research Group on Ecology of Inland Waters (GRECO)

Arxiu de notícies

Arxiu de noticies

6/22/2020
EcoAqua busca un Promotor de de Recerca i Transferència
EcoAqua

EcoAqua (http://www.udg.edu/EcoAqua) busca un Promotor/a de de Recerca i Transferència perquè ens ajudi durant 2 anys a obtenir projectes i contractes de R+D i ens doni suport en la divulgació i disseminació dels seus resultats de recerca.

Idealment necessitem algú que hagi desenvolupat tasques d’aquest tipus o conegui molt bé la sol.licitud de projectes i contractes de recerca i la divulgació i estigui familiaritzat amb l’ecologia aquàtica continental o les ciències ambientals.

Idealmente necesitamos alguien que haya desarrollado tareas de este tipo o conozca muy bien la solicitud de proyectos y contratos de investigación y la divulgación y esté familiarizado con la ecología acuática continental o las ciencias ambientales.

Més informació:

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic/idanunci/10823

Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 30 de juny de 2020 (inclòs).