Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO)

Arxiu de notícies

Arxiu de noticies

02/07/2015
Brief interview with Prof. Pierre LEGENDRE at University of Girona

Brief interview with Prof. Pierre LEGENDRE at his visit to University of Girona

More info:

http://www.udg.edu/depca/Inici/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/5168/p/44096/language/en-US/Default.aspx

 

http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/2575/p/44190/language/en-US/Default.aspx

 

http://udgent.udg.edu/pierre-legendre-ciencies/