If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research Group on Ecology of Inland Waters (GRECO)

Arxiu de notícies

Arxiu de noticies

desembre de 2019

Mosquit_tigre_femella
Investigadors de la UdG alerten que les espècies introduïdes han augmentat un 30 % en aigües continentals
Han actualitzat la llista d’espècies establertes al medi ambient, introduïdes de manera intencionada, il·legal o per accident. Han detectat 27 espècies noves però han observat un estancament o disminució en les taxes des del punt de vista global.
12/18/2019
UniversityRecercaSocietatPublicacions


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last