If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research Group on Ecology of Inland Waters (GRECO)

Arxiu d'activitats

Arxiu d'activitats

Consell del Departament de Ciències Ambientals
 
Inici:
21/05/2013 11:30
Fi:
21/05/2013 13:30
Lloc:
Sala de graus, FC
Organitza:
Departament de Ciències Ambientals

Ordre del dia:

1)     Aprovació, si escau, de l’acta del consell anterior (22-juny-2012) (vegeu la intranet del departament)

2)     Informe del Director del departament

3)     Aprovació, si escau de la proposta de modificació del reglament del Departament (Annexos I i II adjunts)

4)     Aprovació, si escau, del pla docent del Departament pel curs 2013/2014 (Annex III)

5)     Torn obert de paraules