Estudis Culturals

Qui som?

Contacte


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Qui som?

 

 

 

 

 

QUI SOM?

 

El Grup de Recerca en Estudis Culturals forma part de la secció Seminari Permanent d’Estudis Polítics i Culturals i de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Aquest grup de recerca neix l’any 2000 del desig d'un grup de professors/es, becaris/es i investigadors/es del Departament d'Història i Història de l'Art de la Facultat de Lletres. Però també en formen part professors/res, investigador/es, doctorands/des d'altres universitats i institucions que participen en els projectes concedits al Grup de Recerca.

 

Des dels seus inicis alguns dels i de les components del Grup hem anat treballant i disposant de projectes d’I+D+i i ajuts diversos que ens han permès tirar endavant diferents projectes, seminaris, col·loquis, jornades, convenis i ens han possibilitat crear diverses publicacions.

 

La primera, la revista Studium Medievale, una revista de Cultura Visual - Cultura Escrita, de la qual s'han publicat tres números (2008, 2009, 2010) i que a partir d'ara es convertirà en una revista digital; la segona publicació és Estudis de Cultura Escrita i Visual, de la qual ja s'han publicat el primer número (2012), amb el títol “L'amor a l'edat mitjana. Experiències i invencions / El amor en la Edad Media. Experiencias e invenciones” i el segon (2013) que porta per títol “Islam i Cristiandat. Civilitzacions al món medieval”. En el marc del Grup s'estan duent a terme diverses tesis doctorals, de doctorand/des de la Universitat de Girona, i diverses codireccions i cotuteles de doctorands/des d'altres Universitats (Barcelona, Perpinyà, Roma, Sassari...).

 

Les línies prioritàries de recerca del Grup són :

  • La història de la lecto-escriptura i història del llibre
  • La cultura escrita. Creació, recepció, difusió i estudis dels testimonis escrits i visuals
  • Els processos d'urbanització en el període medieval. Materialitat i discursos
  • La cultura visual i morfogènesi arquitectònica. Examen dels processos de gestació, difusió i recepció dels significats i usos d'imatges i construccions
  • L’estudi del patrimoni artístic i escrit de les comarques gironines
  • La història i la política de les dones
  • La formació i usos de la memòria.
  • L’anàlisi de l'evolució historiogràfica.
  • La transferència del coneixement: divulgació i assessorament sobre història, paleografia, diplomàtica, cultura escrita i art de les èpoques medieval i moderna (exposicions, itineraris, dramatitzacions, congressos, seminaris, jornades d'estudis...).
  • Estudi dels mercaders, els menestrals i del comerç a la Mediterrània medieval.