If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Environmental and Science Education

Publications

Contact us

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Institut de Recerca Educativa

Plaça Sant Domènec, 9

17071 Girona

Telf: +34972418742

Fax: +34972418301

am.geli@udg.edu

rosa.medir@udg.edu

 

 

Publicacions

NO ACTUALITZAT - NO ACTUALITZAT - NO ACTUALITZAT - NO ACTUALITZAT

Pregunteu, si us cal!

 

LLIBRES:

 

Geli, A.M.; Junyent, M.; Medir, R.M.; Padilla, F. (2006) L'ambientalització curricular en l'ensenyament obligatori: una proposta de definició, caracterització i estratègies. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 7

 

Geli, A.M.; Pèlach, I.  (coords) (2006) Aproximació a les competències en els nous títols de mestre. Girona: Universitat de Girona

 

Geli, A.M. (coord) (2005) L'ambientalització curricular en els estudis universitaris: per una formació cap a la sostenibilitat: reflexions i experiències de la xarxa ACEU. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 6

 

Geli, A.M.; Junyent, M.; Sánchez, S. (eds) (2004) Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. 4. Acciones de intervención y balance final del proyecto de ambientalización curricular de los estudios superiores. Girona: Universitat de Girona - Red ACES

 

Geli, A.M.; Junyent, M.; Sánchez, S. (eds) (2003) Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. 3. Diagnóstico de la ambientalización curricular de los estudios superiores. Girona: Universitat de Girona - Red ACES

 

Junyent, M.; Geli, A.M.; Arbat, E. (eds) (2003) Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. 2. Proceso de caracterización de la ambientalización curricular de los estudios superiores. Girona: Universitat de Girona - Red ACES

 

Arbat, E.; Geli, A.M. (eds) (2002) Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. 1. Aspectos ambientales de las universidades. Girona: Universitat de Girona - Red ACES

 

Tilbury,D.; Junyent, M; Medir, R.M.; Geli, A.M.; Arbat, E.; Coll, M (2000) Marc de Desenvolupament del Seminari d’Ambientalització Curricular. Seminaris d’Ambientalització Curricular de les Facultats de Ciències de l’Educació de Catalunya-Universitat de Girona 1999. Departament de Medi Ambient / Universitat de Girona

 

 

CAPÍTOLS DE LLIBRES:

 

Junyent, M.; Medir, R.M.; Padilla, F.; Geli, A.M.; Ochoa, L. (2006) "Metodologia que generi pensament i acció creatius, crítics i solidaris" in  A.M. Geli; M. Junyent; R.M. Medir; F.Padilla L'ambientalització curricular en l'ensenyament obligatori: una proposta de definició, caracterització i estratègies. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 7

 

Medir, R.M; Villagrasa, O.; Junyent, M.; Padilla, F.; Ochoa, L.; Geli, A.M. (2006) "Avaluació i valoració coherents amb un pensament ambiental" in A.M. Geli; M. Junyent; R.M. Medir; F.Padilla L'ambientalització curricular en l'ensenyament obligatori: una proposta de definició, caracterització i estratègies. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 7

 

Medir, R.M.; Salvatella, P.; Camps, I.; Junyent, M.; Padilla, F.; Geli, A.M.; Ochoa, L. (2006) "Treball personal i col.lectiu a escales local i global" in A.M. Geli; M. Junyent; R.M. Medir; F.Padilla L'ambientalització curricular en l'ensenyament obligatori: una proposta de definició, caracterització i estratègies. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 7

 

Medir. R.M.; Junyent M. (2006)   “Plantejament de tres competències socials per al professorat d’educació primària”, en Formar para Investigar. Investigar para Formar en Didàctica de las Ciencias Sociales. Antequera: Editorial Libros Activos

 

Junyent, M.; Ochoa, L. (2006) “Competència Ambiental”, en A.M. Geli & I. Pèlach (coord) Aproximació a les competències en els nous títols de mestre. Girona: Universitat de Girona

 

Ochoa, L.; Junyent, M. (2006) “Competència en la integració crítica i eficaz de les TIC en la pràctica docent”, en A.M. Geli & I. Pèlach (coord) Aproximació a les competències en els nous títols de mestre. Girona: Universitat de Girona

 

Medir, R.M. (2006) "Competència col.laborativa amb el medi" en A.M. Geli & I. Pèlach (coord) Aproximació a les competències en els nous títols de mestre. Girona: Universitat de Girona

 

Geli, A.M. (2005) "Formació per a la sostenibilitat en els estudis universitaris" in A.M. Geli (coord) L'ambientalització curricular en els estudis universitaris: per una formació cap a la sostenibilitat: reflexions i experiències de la xarxa ACEU. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 6

 

Junyent, M.; Geli, A.M. (2005) "Les pràctiques de l'assignatura d'Educació Ambiental a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Anàlisi del seu nivell d'ambientalització" in A.M. Geli (coord) L'ambientalització curricular en els estudis universitaris: per una formació cap a la sostenibilitat: reflexions i experiències de la xarxa ACEU. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 6

 

Medir, R.M.; Salvatella, P. (2005) "Formació de mestres, didàctica de les ciències socials i ambientalització curricular" in A.M. Geli (coord) L'ambientalització curricular en els estudis universitaris: per una formació cap a la sostenibilitat: reflexions i experiències de la xarxa ACEU. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Monografies universitàries núm 6

  

Junyent, M; Geli, A.M. (2005) "ACES International Network" en Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability, Education for Sustainable Development for Action. Technical Paper Nº 2. UNESCO

 

Medir, R.M.; Salvatella, P. (2004) "Formació de professorat, treball per projectes i ambientalització curricular: un volgut acostament" in R. Batllori, A.E. Gómez, M. Oller, J. Pagès De la teoria... a l'aula. Formació del professorat i ensenyament de les ciències socials. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Junyent, M.; Geli, A.M. (1998)Educación Ambiental: una visión prospectiva de la educación”, en Sosa, N.; Jovaní, A. ; Barrio, F. (coord) La Educación Ambiental. 20 años después de Tbilisi. Salamanca: Amarú. pp.47-52

 

 

ARTICLES:

 

Heras, Raquel (2011) "La importància del pati escolar. Com els patis escolars poden contribuir a l'educació ambiental" in Cooperació Catalana, núm 339, pp 20-23. aquest article va rebre el 1er Premi Albert Pérez i Bastardes, convocat per la Fundació Roca i Galès.

 

Medir, R.M.; Geli, A.M. (2008) "Educadors i sostenibilitat en ciutats històriques", Educació i Sostenibilitat, núm 4, pàg. 35

 

Junyent, M.; Medir, R.M.; Geli, A.M. (2007) "A research process for defining and characterizing the curriculum grening in compulsory education", Culture della sostenibilità, núm 2, 87-98

 

Junyent, M.; Geli, A.M. “Education for Sustainability in University Studies: a model for reorienting the curriculum”, British Educational Research Journal (article acceptat setembre 2006)

 

Junyent, M. “Good Practices in Education for Sustainable Development: The ACES International Network”, UNESCO Section For Education for Sustainable Development (en premsa)

 

Geli,A.M.; Junyent, M.; Arbat, E. (2005) La sostenibilidad en la formación inicial del profesorado: Aplicación del modelo ACES, Enseñanza de las Ciencias, Número Extra

 

Geli, A.M.; (2005) “Com s'ensenyen les ciències a l'escola”. Perspectiva Escolar, No. 292, pp. 2—11

 

Medir, R.M. (2003) “Salir de la escuela: entre la tradición y la educación ambiental para la sostenibilidad”. IBER núm 36, pp 26 – 35, Barcelona, Graó

 

Medir, R.M (2002) “Sortir de l’escola, tradició o modernitat?” GUIX, Elements d’acció educativa núm 290, pp 52 – 58, Barcelona, Graó

 

Junyent, M. (2000) “De què parlem quan parlem d’Educació Ambiental?” Hàbitats. Revista del Centro de Biodiversitat (Institut Estudis Andorrans) No.1, novembre 2000. pp.14-17. Andorra: Institut d’Estudis Andorrans.

 

RECURSOS EN LÍNIA

Medir, R.M. (2010). Una bona pràctica en relació a Cultura i Educació per a la Sostenibilitat

http://insight.glos.ac.uk/sustainability/Education/unescoculture/Pages/default.aspx

 

CONTRIBUCIONS  A JORNADES I CONGRESSOS:

 

Medir, R.M.; Geli, A.M.; Calabuig, S. (2011) "Girona, ciudad histórica: evaluación de un programa educativo no formal" XXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidade de Múrcia, 11 - 15 abril de 2011

 

Medir, R.M., Heras, R. (2010) "Reflexions teòriques sobre ciutadania i joc de rol sobre el medi en la formació de mestres" 6è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona

 

Medir, R.M.; Geli, A.M.; Heras, R. (2010) "Avaluació de programes educatius no formals en un mateix entorn cultural i àmbits diferents" II Congrès Internacional de Didàctiques, Universitat de Girona.

 

Magin, C.; Medir, R.M. (2010) "L'educació per a la sostenibilitat i l'educació en el lleure: una anàlisi de casos" IV Jornada L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Xarxa Edusost, Barcelona.

 

Medir, R.M.; Junyent, M.; Heras, R. (2008) "Concepcions teòriques i pràctiques en educació per a la ciutadania. Una experiència en una aula universitària" V Jornades Internacionals de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials, Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Medir, R.M.; Junyent, M.; Geli, A.M. (2006) “Competències d’Educació per a la Sostenibilitat: una proposta per al professorat d’Educació Primària”4t Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació “La competència docent” Barcelona

 

Geli, A.M.; Junyent, M. (2005) "Education for Sustainability in University Studies", in R. Pintó et D. Couso (Eds.) Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contribution of Research to Enhancing Students' Interest in Learning Science. pp. 1539 - 1633. Barcelona (Spain): ESERA

 

Medir, R.M.; Geli, A.M.; Junyent, M.; Ochoa, L.; Padilla, F.; Puig, E.; Salvatella, P. (2005) "Research project: the curriculum greening process in compulsory education" 3er World Environmental Education Congress, Torino, Itàlia

 

Geli, A.M.; Junyent, M.; Medir, R.M.; Ochoa, L.; Sánchez, S.; Arbat, E.; Salvatella, P. (2005) "Reorienting Higher Education towards Sustainability Program: intervention, design and analysis of the process" 3er World Environmental Education Congress, Torino, Itàlia

 

Geli, A.M.; Junyent, M.; Arbat, E.; Medir, R.M.; Sánchez, S.; Ochoa, L.; Salvatella, P.; Heras, R. (2004) "Programa d'ambientalització curricular dels estudis superiors. Disseny d'intervenció i anàlisi del procés" VI Fòrum d'Educació. L'educació ambiental en xarxa. Barcelona

 

Medir, R.M.; Geli, A.M. (2003) "Salir de la escuela a partir de la educación ambiental para la sostenibilidad" 1st World Environmental Education Congress. Espinho, Portugal

 

Junyent, M.; Geli, A.M.; Medir, R.M. (2003) "A three axis methodology for environmental education in initial teacher education" 1st World Environmental Education Congress. Espinho, Portugal

 

Geli, A.M.; Medir, R.M. (2003) "Il processo di ambientalizzazione delle universita: il progetto ACES" Seminario Ecologia urbana e strategie di politica ambientale internazionale per l'applicazionne dell'Agenda 21 locale. Benevento, Itàlia

 

Junyent, M.; Medir,R.M.; Geli, A.M. (2002) “Teacher Education to Adress Sustainability: Work in progress”, York University: UNESCO International Network Reorienting Teacher Education to Sustainability (5th-10th September, Rhodes University, South Africa)

 

Geli. A.M. (2001) “Desarrollo sostenible, Educación Ambiental y Aprendizaje de Valores”. Actas de la reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental. Santiago de Compostela: UNESCO-Xunta de Galicia. pp.759-776

 

Geli, A.M.; Juandó, J.; Trabal, M.; Busquets P. (2001) “To values through habits”, Papers of the 25th ATEE Annual Conference. Barcelona: Col.legi Oficial de Doctors y Llicenciats / ATEE. pp.575-584

 

Junyent, M.; Medir,R.M.; Geli, A.M. (2001)Environmental education in the initial teacher education: a proposal of innovation” Papers of the 25th ATEE Annual Conference. Barcelona: Col.legi Oficial de Doctors y Llicenciats / ATEE. pp121-124

 

Junyent, M.; Medir,R.M.; Geli, A.M. (2001)Educación Ambiental en la formación inicial. Una propuesta metodológica basada en la investigación y la reflexión.” Actas del Congreso Nacional de Didácticas Específicas. Vol.II.. Granada: Universidad de Granada. pp.1281-1286

 

Junyent, M.; Medir,R.M.; Geli, A.M. (2000)Educación Ambiental en la Formación Inicial del Profesorado de Primaria”. Simposi sobre la formació inicial dels professionals de l’educació. Lluís del Carmen (ed.). Girona: UdG / ICE. pp. 109-112

 

Junyent, M.; Geli, A.M.; Medir, R.M. (2000) "Baseline report of national policy of sustainable development at Spain" UNITWIN / UNESCO International Network Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. Toronto, Canadà: Actes del Congrès

 

Junyent, M., Medir, R.M.; Geli, A.M., (1997)Propuesta de actividades para un curso de educación ambiental en la formación de profesores”, Investigación e Innovación en la Didáctica de las Ciencias. V Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Murcia, Septiembre 1997. pp.339-341