Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Projectes

Contacte

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Institut de Recerca Educativa

Plaça Sant Domènec, 9

17071 Girona

Telf: +34972418742

Fax: +34972418301

am.geli@udg.edu

rosa.medir@udg.edu

 

 

Projectes

 

Projectes i contractes en curs:

Títol: Nurturing Affinity to Nature trough Outdoor Learning in Special Places

Investigadora principal: Raquel Heras Colàs

Investigadors participants: 

Entitat finançadora: Comissió europea. Programa Erasmus+

Referència: JUST/2015/RRAC/AG/VICT/8957

Import: 117.120€

Durada: 02/10/2017 - 01/04/2020

Partners: Universitat de Girona (coordinadora); Escola Dr. Robert de Camprodon; Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter; University of Plymouth, U.K.; CSOD - Slovenia; Accuellet découverte en Conflent - France; Metsahallitus - Finlàndia; Ecole publique élémentaire de Lascelle - França ; Kintaudenkoulu - Finlàndia.Títol: Societat, Ciència i Sostenibilitat: relacions educatives

Investigadora principal: Rosa M. Medir

Investigadors participants: Rosa M. Medir; Raquel Heras, Salvador Calabuig; Meriam Boulahrouz

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Referència: MPCUdG2016/003

Import: 9.000,00€

Durada: 01-01-2016 / 31-12-2018

 

 

Títol: Formació científica del professorat i sostenibilitat

Investigadora principal: Anna M. Geli

Investigadors participants: Anna M. Geli, M. Rosa Terrradellas, Teresa Calabuig, Leslie Collazo

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Referència: MPCUdG2016/067

Import: 18.000,00€

Durada: 01-01-2016 / 31-12-2018

 

Títol: Millora i  coordinació de la pràctica a les escoles i la formació inicial de mestres en ciències experimentals

Investigadora principal: Jaume Ametller

Investigadors participants: Jaume Ametller

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Referència: MPCUdG2016/026

Import: 4.500,00€

Durada: 01-01-2016 / 31-12-2018

 

 


 

Projectes, accions complementàries  i contractes acabats:

 

Títol: Un modelo formativo para el desarrollo de competencias profesionales en educación para la sostenibilidad y en educación científica: caracterización, aplicación y evaluación

 

Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadors participants:  Anna M. Geli de Ciurana;  Lídia Ochoa Cañigueral; Raquel Heras Colàs; Climent Frigola Darder; Angel Alsina Pastells; Dolors Cañabate Ortiz; Teresa Calabuig Serra, Carla Magin Valentí; Marta Ministral Masgrau; Salvador Calabuig Serra

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional I+D+i (2008-2013)

Referència: EDU2012-39027-C03-03

Import: 18.720,00€

Durada: 2013-2015

Projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Títol: Ciencia, tecnología y creatividad al servicio de un objetivo:transformar la escuela Carme Auguet en una magnet school

 

Investigadora principal: Maria Rosa Terradellas Piferrer

Investigadors participants: 

Membres de GRECA: M. Rosa Terradellas,  Anna M. Geli,  Lídia Ochoa, Climent Frigola, Jaume Ametller

Membres d'altres grups de recerca: Eduardo Muntaner, Jordi Freixenet, Marta Peracaula, Sílvia Simon, Josep Duran, Laia Guillaumes, Josep Antoni Vieta, Meritxell Estebanell, Pere Conellà, Josefina Ferrés, Laura serrtas, Pilar de Bolós, Mariona Niell.

Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Referència: FCT-14-8678

Import: 15.000,00€

Durada: 01/09/2014 - 31/12/2015


 

 

 

Títol: La formación de profesionales competentes en educación para la sostenibilidad: conceptualización, aplicación y evaluación

 Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadores participants:  Anna M. Geli de Ciurana;  Lídia Ochoa Cañigueral; Raquel Heras Colàs; Climent Frigola Darder; Angel Alsina Pastells; Dolors Cañabate Ortiz; Teresa Calabuig Serra

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional I+D+i (2008-2013)

Ref: EDU2009-13893-C02-02 (subprograma EDU)

Import: 45.000€

Durada: 2010 - 2012

Projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

 ________________________________________________________________________________

Títol: Olhares Cotidianos da Certificaçao Turismo CO2 Neutro: logos e grafias de una transformaçao na APA Itacaré /Serra Grande

Investigadora principal: Lídia Ochoa Cañigueral

En col·laboració amb: Movimento Mecenas da Vida (organització impulsora) / UESC (Universidades Estadual de Santa Cruz - Brasil) / UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas - Brasil) / FAPESB (Fundaçao de Amparao à Pesquisa do Estado da Bahia)

Durada: 2010 - 2011

___________________________________________________________________________________

 

Títol del projecte: FERIA DE LA CIENCIA PARA PEQUEÑOS GRANDES CIENTÍFICOS

Investigador responsable:  Lídia Ochoa Cañigueral

Organisme finançador: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT

Referència projecte: FCT-10-1396

Nombre de membres: 9

Data d'inici: 01/02/2010

Data de fi: 15/11/2010

 _____________________________________________________________________________

 

Títol del projecte: FIRA DE LA CIÈNCIA PER A PETITS I GRANS CIENTÍFICS

Investigador responsable:  Lídia Ochoa Cañigueral

Organisme finançador: Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació científica (ACDC)

Referència projecte: 2010ACDC00121

Nombre de membres: 1

Data d'inici: 

Data fi:

 __________________________________________________________________________________

 

Títol: Avaluació del Programa “Del Mar als Cims” 

Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadores participants: Anna M. Geli de Ciurana; Lídia Ochoa Cañigueral; Raquel Heras Colàs; Carla Magin Valentí

Entitat finançadora: Diputació de Girona (Contracte de recerca, art. 83 LOU)

Durada: Curs 2008-2009 i 2009-2010

 __________________________________________________________________________________

 

Títol: Proyecto de ambientalización curricular: diseño y análisis de intervenciones para avanzar en el diálogo disciplinar en la educación obligatoria

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral; Raquel Heras Colàs; Ingrid Mulà Pons de Vall

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia; ref. SEJ2006-15424-C03-02/EDUC

Import: 34.545,50€

Durada: 1/10/2006 – 30/09/2009

_________________________________________________________________________________

 

Títol: Desenvolupament del projecte POL·LEN

Investigador principal: Lídia Ochoa Cañigueral

Investigadors participants:

Organismes participants: CDEU - Departament d'Eduació i Universiats (DEiU) - Ajuntament de Girona - PAU EDUCATION

Durada: Cursos 2007-08 i 2008-09

____________________________________________________________________________________

 

Títol: La gestió de l’aula a l'àrea de ciències experimentals a l’Ensenyament Secundari

Investigador principal: Joan Teixidó Saballs

Investigadors participants: les persones que formen part dels grups GRECA (GRHCS002) i BITACOLA (GRHCS067)

Entitat finançadora: UdG (Resolució de la rectora de 21 de desembre de 2007; Ajuts a projectes cooperatius de R+D en els àmbits humanístic i de les ciències socials)

Durada: 01/01/2008 – 31/12/2008
____________________________________________________________________________________

 

Títol: Avaluació del Programa “Del Mar als Cims” 

Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadores participants: Anna M. Geli de Ciurana; Mercè Junyent Pubill; Lídia Ochoa Cañigueral; Raquel Heras Colàs; Carla Magin Valentí

Entitat finançadora: Diputació de Girona (Contracte de recerca, art. 83 LOU)

Durada: Curs 2007 – 08

 ___________________________________________________________________________________

Títol: IV Seminario de Ambientalización Curricular en la Enseñanza Obligatoria: criterios de calidad para escuelas sostenibles

Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadores participants: Anna M. Geli de Ciurana, Mercè Junyent Pubill; Lídia Ochoa Cañigueral

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia; referencia SEJ2005-24646-E

Durada: 01/02/2006 - 31/05/2007

 

Títol: 4t Seminari d'Ambientalització Curricular en l'Ensenyament Obligatori

Investigadora principal: Mercè Junyent Pubill

Investigadors participants: Anna M. Geli de Ciurana; Lídia Ochoa Cañigueral, Rosa M. Medir Huerta

Entitat finançadora: AGAUR. Referencia 2005/ARCS/00033

Durada: 09/02/2006 - 10/02/2006

 

Títol: Proyecto de investigación sobre los procesos de convergencia europea en las materias de didácticas específicas

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Professorat del Departament de Didàctiques Específiques

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Durada: 12/01/2005 - 12/01/2006

 

Títol: Ambientalització curricular a l'ensenyament obligatori

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadors participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral; Fanny Padilla; Raquel Heras; Emili Puig

Entitat finançadora: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (Contracte de recerca, art. 83 LOU)

Durada: 2005-2006

 

Títol: Taller: la educación para un futuro sostenible. VII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias. Educación Científica para la ciudadanía

Investigadora principal: Mercè Junyent Pubill

Investigadors participants: Anna M. Geli de Ciurana; Lídia Ochoa Cañigueral

Entitat finançadora: AGAUR. Referència 2005 ECTS B0007

Durada: 07/11/2005 - 06/12/2005

 

Títol: Red temática de ambientalización curricular de los estudios superiores (ACEU)

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral; i investigadors d’universitats catalanes

Entitat finançadora: AGAUR

Durada: 30/06/2003 - 30/06/2005

 

Títol: Ambientalización de la materia de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UAB y la UdG

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral; Eva Arbat Bau; Marta Coll

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnologia; ref. BSO2001-2488-C02-02

Durada: 28/12/2001 - 27/12/2004

 

Títol: Disseny d'una proposta didàctica tipus taller adreçada a l'educació primària en l'àmbit del món del suro

Investigadora principal: Rosa M. Medir Huerta

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Anna M. Geli de Ciurana; Lídia Ochoa Cañigueral

Entitat finançadora: Fundació Pública Museu del Suro de Palafrugell (Contracte de recerca, art. 83 LOU)

Durada: 26/05/04 - 31/12/04

 

Títol: Seminario: el rol de la investigación en la ambientalización curricular de los estudios superiores

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnologia; ref. BSQ2002-11882-E

Durada: 17/11/2003 - 16/12/2003

 

Títol: Avaluació qualitativa de programes d'educació ambiental

Investigadora principal: Mercè Junyent Pubill

Investigadors participants: Rosa M. Medir Huerta, Pere Salvatella Armengol

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Durada: 26/05/2003 - 26/05/2004

 

Títol: Seminario permanente de profesores de la materia troncal de Conocimiento del Medio para todas las especialidades de los estudios de maestro

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadores participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta; Lídia Ochoa Cañigueral

Entitat finançadora: DURSI

Durada: 16/12/2002 - 15/12/2003

 

Títol: Programa de Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores. Diseño de intervenciones y análisis del proceso

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadors participants:  ampli grup d'nvestigadors provinents de les universitats següents: Universitat de Girona , Espanya; Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya; Universidade de Aveiro, Portugal; Università degli Studi del Sannio, Itàlia; Technische Universität Hamburg - Harburg, Alemanya; Universidad de San Luis, Argentina; Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Universidade Estadual de Campinas, Brasil; Universidade Estadual Paulista - Río Claro, Brasil; Universidade Federal de Sao Carlos, Brasil; Universidad de Pinar del Río, Cuba

Entitat finançadora: Comissió Europea. Programa ALFA / 110051A

Durada: 2001 - 2003

 

Títol: La integración de los principios y de la metodología de la educación ambiental en las salidas escolares en la educación primaria

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadors participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta, Pere Salvatella Armengol

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Durada: 01/04/2000 - 31/03/2001

 

Títol: El diario de grupo en la educación ambiental como estrategia de formación y de investigación en la formación inicial del profesorado

Investigadora principal: Anna M. Geli de Ciurana

Investigadors participants: Mercè Junyent Pubill; Rosa M. Medir Huerta

Entitat finançadora: Universitat de Girona

Durada: 07/04/1999 - 06/04/2000