Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Línies de treball

Contacte

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Institut de Recerca Educativa

Plaça Sant Domènec, 9

17071 Girona

Telf: +34972418742

Fax: +34972418301

am.geli@udg.edu

rosa.medir@udg.edu

 

 

Líneas de trabajo

 

Línies:

La recerca dels membres del grup es desenvolupa, prioritariament, en les línies següents:

1. Innovació i millora en la Didàctica de les Ciències Experimentals i en la Didàctica de les Ciències Socials. Àmbits de l'educació formal i no formal.

2. La formació de professionals en educació per a la sostenibilitat.

3. L'ambientalització (o sostenibilització) curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori.

4. L'avaluació de programes educatius, especialment en l'àmbit del coneixement del medi (natural i social), l'educació ambiental i de l'educació per a la sostenibilitat

 

 

Aquestes línies d'investigació estan connectades entre si, tenen punts comuns de recerca i de transferibilitat. Cal destacar que la investigació desenvolupada en les diferents línies de recerca ha generat models propis d'educació per a la sostenibilitat, els quals són experimentats, contrastats i analitzats en diferents escenaris educatius. 

 

Xarxes de treball:

Els membres de GRECA estan implicats en diferents xarxes de recerca en educació per a la sostenibilitat d'àmbit nacional i internacional.

Xarxa i Projecte UE4SD: Projecte finançat per la Unió Europea que reuneix 53 universitats en xarxa de 33 països europeus sobre el desenvolupament professional dels educadors universitaris en educació per al desenvolupament sostenible.

Copernicus Alliance. Xarxa europea de l'educació superior per a l'educació per al desenvolupament sostenible. Hi col·labora especialment: Anna M. Geli.

Càtedra UdG de Responsabilitat Social Universitària. Coordinadora de la xarxa i membre de GRECA: M. Rosa Terradellas. Hi participa també: Anna M. Geli.

Xarxa EDUSOST (Educació per a la Sostenibilitat), d'àmbit català. Aplega diferents grups de recerca d'universitats catalanes, a més de d'institucions i empreses relacionades amb l'educació per a la sostenibilitat. El finançament és a càrrec del Departament d'Universitats i del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya (convocatòries XIRE 2006 i 2008). En posterioritat a aquestes convocatòries ha estat finançada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Tots els membres de GRECA han participat i participen en les seves activitats;  i especificament en les comissions de recerca i de gestió: Rosa M. Medir i Lídia Ochoa.

Xarxa internacional UNITWIN / UNESCO Chaire in Reorienting Teacher Education towards Sustainability (1999) York University, Toronto, Canadà. Xarxa que aplega universitats d'arreu del món, amb investigadors que treballen en la formació de professorat orientada a la sostenibilitat. Han participat en els treballs de la xarxa: Anna M. Geli, Rosa M. Medir, Lídia Ochoa.

CSCT Network: Competency based curriculum development for education for sustainable development in initial teacher training and in-service training institutions (Socrates Programme). Coordinació: Katholieke Hogeschool Leuven, Bèlgica. Ha participat en els treballs de la xarxa: Lídia Ochoa.


 

Links d'interès:
Anem posant a disposició els enllaços més consultats per la gent de GRECA, amb els nostres comentaris.

 

El web de la càtedra de Lucie Sauvé, dins la Universitat francòfona UQAM de Mont-real. Hi trobem la revista editada Éducation relative a l'environnement: Regards - Recherches - Refléxions, una de les poques del món francòfon i d'accés lliure.

http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM

 

El web del Centre for Research in Education and the Environment (CREE) de la Universitat de Bath (Regne Unit). En aquest centre, una investigadora de GRECA (Raquel Heras) hi va fer una estada de recerca predoctoral. Hi trobem l'edició de la revista indexada Environmental Education Research, una de les més consultades per la gent del nostre grup.

http://www.bath.ac.uk/cree/

 

El web del International Research Institute in Sustainability (IRIS) de la Universitat de Gloucestershire (Regne Unit). Institut amb el qual mantenim contactes professionals; una investigadora de GRECA (Lídia Ochoa) hi va fer una estada de recerca predoctoral. Dins aquest Institut hi tenim publicada una experiència, considerada bona pràctica, en relació a la Cultura i Educació per la Sostenibilitat.

http://insight.glos.ac.uk/sustainability/iris/Pages/default.aspx

http://insight.glos.ac.uk/sustainability/Education/unescoculture/Pages/default.aspx

 

Documents de treball d'interès:

 

Document de la xarxa CSCT en versió original i completa.

Document de la xarxa CSCT en versió parcial, traduïda des de GRECA.

Documents - guies d'autoria de GRECA a través del contracte de col·laboració científica amb la Diputació de Girona.

Llibre publicat (2015) des del projecte UE4SD sobre el desenvolupament professional dels docents universitaris en EDS.