If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Environmental and Science Education

Recull de notícies

Cercador


  

News archive

7/3/2014
Investigadors de GRECA participen en un Seminari d'Investigacions en EA i EDS

S'ha celebrat a Valsaín (Segovia) el VIII Seminari

Al peu de la Sierra de Guadarrama, a la seu del CENEAM, s'han reunit diverses universitats espanyoles per a debatre sobre les tendències, limitacions i emergències en relació a la investigació en Educació per a la Sostenibilitat en el context nacional actual.

El Seminari va ser inaugurat amb una ponència de la Dra. Anna Mari Geli, investigadora de l'IRE, sobre l'evolució de l'EDS al nostre país, sobre allò que ja s'ha assolit i sobre allò que resta pendent. Per finalitzar la seva presentació va presentar les propostes d’Espanya per a la “Conferencia Mundial  sobre EDS  de Aichi-Nagoya, Japón, noviembre 2014”

Ja mencionat en la seva presentació i per donar peu al debat inicial va preguntar sobre l’importància  del aprenentatge per a la transformació del ciutadà de manera tal que motivi la seva implicació en l’acció ambiental sostenible. Sobre aquest tema es va produir un debat intens en el que va quedar clar l’importància d’aquest tema en relació amb el fet de poder avançar per reduir les distancies entre els discurs i la practica.

Idees com impartir les diverses matèries organitzades de manera interdisciplinària, aplicar les noves metodologies a les aules, fer servir estratègies  participatives i comunicatives per millorar la comunicació amb els alumnes, dissenyar les assignatures amb pensament holístic, trobar i aplicar indicadors d’assoliment, institucionalitzar la sostenibilització curricular, formar futurs professors conscients del seu deure de ajudar a transformar persones. Altres propostes concretes com que es demani que els projectes de fi de grau siguin sostenibles, que en la selecció del professorat es tingui en compte la seva participació en activitats d’aprenentatge i servei i de voluntariat, avaluar als professors en l’aplicació d’activitats per treballar les competències en sostenibilitat, i aconseguir coherència entre les metodologies que els alumnes aprenen en la Universitat i les que poden aplicar mentre fan les practiques.

Tant la “Universidad Nacional de Educación a Distancia” (UNED),  com les Universitats de “Cadiz”, de Salamanca, de Valencia,  de Granada, la “Universidad Complutense de Madrid”, la “Universidad Autónoma de Madrid”, la Universitat Autònoma de Barcelona i  la Universitat de Girona van presentar treballs d’investigació molt ben rebuts, que demostren com es fa una feina motivada per la màxima de que es pugui aconseguir que l’educació sigui sostenible.

Al llarg  de totes les sessions es va reconèixer i citar com a exemple en múltiples ocasions , el treball desenvolupat per la UdG al llarg d’aquests anys, investigant sobre l’ambientalització curricular, aplicant diverses mesures encaminades a la sostenibilitat també a nivell institucional i el seu paper pioner en l’aplicació de metodologies com ara l’Aprenentatge basat en problemes, en la carrera de medicina i la d’Aprenentatge i servei en el departament de col·laboració i voluntariat. 

Van participar en el Seminari: Anna M. Geli, Leslie Collazo, Salvador Calabuig.