If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Research group on Aquatic Ecology (EcoAqua)

Arxiu de notícies

UdGNoticiesArxiu

2/20/2018
Xenobiotic stress and biodegradation in aquatic microbial communities
Xenobiotic stress and biodegradation

In this seminar, Joan Artigas will explain his research regarding the purification capacity of aquatic microbial communities.

CAT

 

Les comunitats associades a les fulles, i en especial els fongs, tenen un ampli ventall d’enzims que permeten la degradació dels polímers foliars així com la transformació dels compostos xenobiòtics. Les investigacions al LMGE (Laboratoire Microorganismes: Genome Environnement, UMR 6023) tenen com a objectiu (i) avaluar el potencial de les comunitats microbianes associades a les fulles, que tenen diferents nivells d'exposició (trams situats riu amunt, menys contaminats, en front de trams situats riu avall, més contaminats), per biotransformar d'herbicides (per exemple, mesotrione, S-metolachlor, nicosulfuron, glifosat) en exposicions de molècules individuals i còctels, i (ii) identificar els microorganismes implicats en aquestes biotransformacions.

Seminari a càrrec de Joan Artigas (Laboratoire de Microorganismes: Génome et Environnement, Université Clermont Auvergne)

Dia: Divendres, 23 de febrer de 2018

Hora: 12:00 h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)

 

ENG

 

Leaf-associated microbial communities, and especially fungi, possess a large panel of enzymes permitting the breakdown of leaf polymers as well as the transformation of xenobiotic compounds. Researches at the LMGE (Laboratoire Microorganismes: Genome Environnement, UMR 6023) aims (i) to assess the potential of leaf-associated microbial communities, exhibiting different exposure histories (upstream sites, less polluted versus downstream sites, more polluted), to biotransform herbicides (ex. mesotrione, S-metolachlor, nicosulfuron, glyphosate) in single and cocktail molecule exposures, and (ii) to identify the microorganisms involved in these biotransformations.

Seminar given by Joan Artigas (Laboratoire de Microorganismes: Génome et Environnement, Université Clermont Auvergne)

Day: Friday, February 23rd of 2018

Hour: 12:00 h

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (Campus Montilivi)