Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica (EcoAqua)

Arxiu de notícies

UdGNoticiesArxiu

31/01/2017
Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

La biodiversitat dels sistemes aquàtics continentals pot ser afectada pel canvi climàtic. Els ecosistemes aquàtics mediterranis presenten una diversitat elevada de fauna i flora, i per bé que la biota s’ha adaptat als canvis hidrològics extrems, l’increment d’aquests pot posar-la al límit de la capacitat de resiliència.

Sabater S., Acuña V., Batalla R.J., Borrego C., Butturini A., Felip M., García-Berthou E., Gascón S., Marcé R., Martí E., Menéndez M., Muñoz I., Quintana X. i Sabater F. 2016. Ecosistemes aquàtics continentals. p. 237-261 in: Martín-Vide J. (ed.) Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Institut d’Estudis Catalans i Generalitat de Catalunya, Barcelona.

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/2part/10-Ecosistemes-aquatics-continentals.pdf