Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grupo de Investigación en Ecología Acuática (EcoAqua)

Arxiu de notícies

UdGNoticiesArxiu

15/07/2016
Una tesi analitza els efectes de l’arsènic sobre els biofilms fluvials i sobre els peixos
Dra. Baigal-Amar Tuulaikhuu

En moltes regions del món, com ara Mongòlia, les activitats mineres estan creixent malgrat que el seu impacte sobre el medi és molt poc conegut. En aquest marc, la investigadora Baigal-Amar Tuulaikhuu ha desenvolupat la seva tesi a l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG centrada en l’ecotoxicologia de l’arsènic.

Títol tesi: INFLUENCES OF TOXICANTS ON FRESHWATER BIOFILMS AND FISH: FROM EXPERIMENTAL APPROACHES TO STATISTICAL MODELS

Autora: Dra. Baigal-Amar Tuulaikhuu (GRECO, Insistit d’Ecologia Aquàtica, UdG)

Les activitats mineres porten gran quantitat de sulfits a la superfície que es fragmenten en funció de les condicions ambientals. La fragmentació dels sulfits suposa l’alliberament de metalls i metal·loides com ara l’arsènic. Aquests tòxics poden contaminar ecosistemes aquàtics sencers, ja que els seus compartiments i processos estan fortament interconnectats, i afectant tant la seva estructura com el seu funcionament.  A l'aigua, els elements traça poden unir-se a partícules de material vegetal en descomposició o a partícules fecals dels animals i totes aquests partícules tendeixen a depositar-se. En el fons dels ecosistemes aquàtics, hi ha comunitats formades per algues, bacteris i altres microorganismes i anomenades biofilm. Els biofilms poden contribuir de manera activa a transformar els contaminants. S’assumeix que la toxicitat de l'arsènic depèn de manera important del seu estat d'oxidació. A la natura, els bacteris reductors i oxidants de l’arsènic coexisteixen i afecten la seva toxicitat. Per tant, és molt important proporcionar tant realisme ecològic com sigui possible en estudis ecotoxicològics.

Un dels objectiu d'aquesta tesi va ser el d'avaluar la destinació i la toxicitat d'una exposició llarga del biofilm i dels peixos a una concentració real d'arsènic en el medi. Es va dur a terme un experiment amb quatre tractaments diferents: control (C), biofilm (B), arsènic (As) i biofilm+arsènic (B + As) incloent-hi  sediment i peixos per tal de simular la complexitat de l’ecosistema fluvial. La concentració total d'arsènic va disminuir exponencialment des de 120 µg / L a 28,0 ± 1,5 µg / L durant l'experiment (60 dies). La major part de l’arsènic va ser retingut  en el sediment i un menor percentatge es va acumular en el biofilm. L’estudi exotoxicològic va permetre demostrar que aquesta concentració d'arsènic, malgrat ser força baixa, va provocar canvis remarcables en  la qualitat i quantitat d’organismes de la base de la cadena alimentària (bacteris i algues) i en el funcionament dins l'ecosistema. L'arsènic va alterar  el cicle de nutrients i la seva influència negativa a nivell de l'ecosistema augmentà amb el pas del temps. Els peixos també es van veure afectats directament i indirectament per l'arsènic, ja que aquest  va afectar la funció depuradora del biofilm.

Un altre objectiu era classificar els predictors de la toxicitat pels peixos i quantificar les diferències en la sensibilitat entre diferents  espècies de peixos. Els resultats obtinguts confirmen que les espècies de peixos difereixen en la sensibilitat i responen de manera diferent a diferents productes químics fet que posa en evidència la necessitat de dur a terme estudis de camp per tal d’avaluar els efectes de la contaminació.