If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

7/26/2018
Ferran Casas, convidat per la UNISBA i UNICEF Indonèsia a una estada de recerca
Ferran Casas i UNICEF

Ha assessorat l’anàlisi de les dades del projecte internacional Children’s Worlds recollides a aquest país i la construcció d’un sistema d’indicadors de benestar infantil.

Per invitació de la UNISBA (Universitas Islam Bandung) i d'UNICEF Indonèsia, el prof. Ferran Casas ha fet una estada d'una setmana per tal d'assessorar l'anàlisi de les dades recollides a Indonèsia en el marc del projecte internacional Els Mons dels Infants (Children’s Worlds, www.isciweb.org). La mostra representativa d'infants de 8, 10 i 12 anys (N=22.616) ha estat recollida a partir d'una col·laboració entre aquestes dues institucions i l'Institut Nacional d'Estadística Indonesi (BPS).

Les tres institucions també li han demanat assessorament en l'actual procés de construcció d'un sistema d'indicadors de benestar infantil a Indonesia, bo i mantenint reunions a Jakarta amb els responsables d'estadístiques socials del BPS, de polítiques socials d'UNICEF i amb l'equip de recerca liderat per la professora Ihsana Sabriani Borualogo de la UNISBA.

Posteriorment, ha impartit una conferència a Bandung, a l'Aula Magna de la UNISBA, en el marc d'un seminari internacional sobre Children's Worlds.