Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

12/09/2017
Defensa de la Tesi Doctoral titulada “Benestar Subjectiu dels adolescents tutelats en acolliments residencial i familiar a Catalunya”, a càrrec de Joan Llosada
Joan Llosada, directors de Tesi i membres del tribunal

L'acte de defensa va tenir lloc a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

El dimecres 19 de juliol, Joan Llosada va defensar la seva Tesi Doctoral, dirigida per la Dra. Carme Montserrat i el Dr. Ferran Casas, de l'equip de Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERIDIqv) i avaluada pels professors Jorge Fernández del Valle (Universidad de Oviedo), Josefina Sala Roca (Universitat Autònoma de Barcelona) i Mònica González Carrasco (Universitat de Girona).