If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Arxiu de notícies

Arxiu de notícies

març de 2018

Gemma Crous, directors de tesi i membres del tribunal.
Defensa de la Tesi Doctoral “Social exclusion and eudaimonic well-being: a children's perspective”, a càrrec de Gemma Crous
L'acte de defensa va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.
3/23/2018
Recerca
TN TV3
EL TN de TV3 se’n fa ressò dels itineraris formatius dels joves extutelats
EL TN de TV3 estrevista a un estudiant del Grau d’Educació Social de la FEP en relació als itineraris formatius dels joves extutelats.
3/22/2018
Societat
Dra. Denise Oyarzún
La Dra. Denise Oyarzún Gómez finalitza la seva estada d’investigació postdoctoral amb l’ERIDIqv
L’estada ha estat patrocinada per la Beca Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores del Banco Santander.
3/8/2018


Page 1 of 1First   Previous   Next   Last