Comunicació Social i Institucional

Recerca

Contacte

Facultat de Lletres / Facultat de Turisme

Plaça Ferrater Mora, 1
17071 Girona
Telf.:972.419.311

Segueix-nos a les xarxes socials
 
Col.labora:

Línies de recerca

Les línies de recerca se sustenten en l’anàlisi i interpretació de les estratègies de comunicació aplicades per les institucions públiques i per les entitats i col·lectius socials en general, tant des del punt de vista del present com des del punt de vista històric. El Grup de Recerca planteja els seus projectes amb l’objectiu de procurar donar resposta a les necessitats comunicatives socials i institucionals, aplicant una metodologia que contempla les solucions més innovadores, a partir de rigorosos estudis de base històrica. Les línies de recerca actuals en les quals s'articula aquest grup són: 


Anàlisi dels sistemes d’informació i comunicació de les administracions municipals

En aquesta línia d’investigació s’ha impulsat el projecte: “Comunicació local i democràcia: pluralisme i transparència en els mitjans de comunicació municipal (premsa, ràdio, televisió i Internet)”. La hipòtesi de partida d'aquest projecte és que "els mitjans de comunicació municipals, que són una eina estratègica per a la governabilitat democràtica local, no hi contribueixen prou en termes d'accés a la informació, transparència i rendició de comptes i pluralisme informatiu". La investigació que es planteja és l'anàlisi de la comunicació d'una mostra d'ajuntaments catalans i els seus mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet).

La pertinència de la investigació que es planteja ve donada per múltiples factors, un dels més importants és la presència d'aquest en l'agenda política i ciutadana a nivell nacional i internacional. Aquesta presència ve donada per la necessitat d'aprofundiment democràtic i de participació ciutadana en una societat que es denomina a sí mateixa com a Societat de la Informació i del Coneixement.

 

Estudi sobre tendències actuals de comunicació en el sector públic i en el privat

El grup CSII ha portat a terme algunes investigacions per a l’Administració Pública. Podem citar els dos estudis que es van fer l’any 2010: “Campanya de prevenció del càncer de mama”, per encàrrec del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i “Estudi sobre tendències actuals de comunicació en seguretat viària nivell internacional”, a partir del concurs convocat pel Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya.


Tècniques hemerogràfiques aplicades a l’estudi històric de la comunicació escrita

Aquesta línia de recerca és fruit de la carrera professional de l’investigador principal, Lluís Costa. Una de les seves línies d’investigació ha estat al voltant de l’àmbit de la història de la comunicació i les seves relacions amb la societat. Així, per exemple, Costa va fer una investigació exhaustiva sobre la premsa escrita a la ciutat de Girona des de 1787 fins el 1939. També ha fet recerca de la premsa escrita més enllà de la ciutat de Girona estenent l’àmbit a la província de Girona. Aquesta línia està íntimament lligada amb l’estudi de la comunicació local i municipal.

 

Enllaços:

  • Pàgina web personal del Dr.Lluís Costa:

http://www.lluiscosta.net/Pagines/Catala/recerca_cat.html#llibres5

  • Menció a la Viquipèdia com a font d'informació:    

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa

  • Entrevista a El Punt en motiu de la presentació del llibre "La comunicació Local":

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/103525-llautentic-comunicador-es-el-localr.html

Investigació de la comunicació i les característiques comunes d’aquesta entre Catalunya i Puerto Rico

Aquesta línia d’investigació del grup de recerca de "Comunicació Social i Institucional" de la Universitat de Girona (UdG) pretén, com a primer pas de les relacions internacionals, organitzar unes jornades sobre comunicació i societat a la Universitat de Puerto Rico (UPR). Les jornades tindran una durada de tres dies i pretenen ser un espai per a compartir coneixements entre la Universitat de Girona i la Universitat de Puerto Rico. Ambdues universitats ja han tingut contactes prèviament i col·laboren en alguns projectes. Aquestes jornades volen ser un punt de trobada entre les universitats.


Anàlisi, des d’un punt de vista històric i actual, de les interrelacions i influències comunicatives, econòmiques, polítiques, socials i culturals entre Cuba i Catalunya

L'any 2010 la UdG va signar un conveni de col·laboració amb l'Instituto Superior de Diseño de La Habana i la Universitat de La Habana, impulsat pel grup de recerca "Comunicació Social i Institucional". L'acord al qual es va arribar va ser de prestar-se de forma recíproca assessoria i suport científic i cultural mitjançant l'intercanvi de personal docent i d'estudiants. A més, es va acordar estudiar i desenvolupar projectes d'investigació conjunta, així com accions de cooperació en àrees d'interès mutu com ara esdeveniments activitats de cooperació tècnica, transferència de tecnologia, entre d'altres. Arran d'aquest conveni s'han impulsat diverses línies:

  • Es va redactar un projecte d'investigació titulat "Cuba i Catalunya: una història compartida. Interrelacions i influències econòmiques, polítiques, socials i culturals".
  • S'està treballant en la línia de recerca de "La ruta dels Indians", un dels múltiples contactes i elements comuns d'ambdós territoris, Cuba i Catalunya. 
  • Es van celebrar les I Jornades Internacionals de Comunicació i Societat de dedicades a la imatge  i comunicació a Cuba a la UdG (http://jornadescom.wordpress.com/).

Alguns dels objectius generals d'aquest projecte conjunt són:

  • Confecció d'un registre de referències sobre la presència catalana a Cuba des dels inicis fins el 2010.
  • Realització d'un inventari i catalogació dels elements patrimonials tangibles i intangibles existents a la geografia catalana relatius al llegat indià.
  • Relació de la documentació existent sobre el tema fins a l'actualitat.
  • Indagar en les representacions socials que al llarg del temps aquests homes i dones han generat en la memòria de la societat cubana i catalana.