Equip de Recerca Col.laborativa per a la Millora Curricular, Organitzativa i de l'Orientació en Educació. BITACOLA

Investigació Col·laborativa per a la Millora de l’Educació

Contacte

En Construcció...

Investigació Col·laborativa per a la Millora de l’Educació

Assessorament en processos d'innovació i millora institucional

Competències genèriques a la formació universitària

Direcció d'institucions educatives

Desenvolupament de competències docents a primària i secundària

Millora de les relacions humanes a les organitzacions: clima i cultura

Organització Educativa

Orientació professional a l'educació secundària

Teoria de l'educació

Transicions acadèmiques i professionals

Ús de les TIC en l'organització

Utilització de les Noves Tecnologies en educació