Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia 00/01

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Economia 2000/2001

LLICENCIAT EN ECONOMIA. Pla d'Estudis de 1999

Programes d'assignatures curs 2000-2001

·                   Primer curs

·                   Segon curs

·                   Tercer curs

·                   Quart curs

·                   Cinquè curs

·                   Optatives

Primer curs

Codi               Títol assignatura

3107EC0052    INTRODUCCIÓ AL DRET

3107AE0009    INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008    HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010    INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017    SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0001    COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005    ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011    INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015    MICROECONOMIA I

3107AE0007    HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

Codi

Títol assignatura

3107AE0003    ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004    ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006    ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012    MACROECONOMIA I

3107AE0016    SISTEMES FISCALS

                     

Quart curs

Codi               Títol assignatura

3107EC0001   ECONOMETRIA

3107EC0002   ECONOMIA APLICADA

3107EC0003   MACROECONOMIA II

3107EC0004   MICROECONOMIA II

3107EC0005   ECONOMIA DE L'EMPRESA II

Cinquè curs

Codi               Títol assignatura

3107EC0006   ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC

3107EC0007   ECONOMIA INTERNACIONAL

3107EC0008   ECONOMIA INDUSTRIAL

Optatives

Codi               Títol assignatura

3107EC0009   MODELS ECONOMÈTRICS DE PREVISIÓ

3107EC0012   ECONOMIA REGIONAL I URBANA

3107EC0016   ECONOMIA DEL TREBALL

3107EC0020   ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

3107EC0021   MODELS DE LOCALITZACIÓ

3107EC0025   ANÀLISI DE LA TRIBUTACIÓ

3107EC0028   MATEMÀTICA ACTUARIAL

3107EC0029   MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES

3107EC0035   HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC

3107EC0040   ESTRUCTURA SOCIAL

3107EC0044   DRET DEL TREBALL

3107EC0045   INSTITUCIONS DE LA UE I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

3107EC0049   EL PROCÉS D'HARMONITZACIÓ FISCAL EN LA UNIÓ EUROPEA

3107EC0050   POLÍTICA ECONÒMICA