If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Sol·licitud d'ajut càtedra de gastronomia, cultura i turisme

Contact

Academic and Student Administration Service

University master's degrees

Student Information and Advice Centre (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address ajuts@udg.edu
Opening hours

Sol·licitud ajuts Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la UdG per al curs 2024-2025

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona i finalitzarà el 7 de juny de 2024 a les 23:59 (hora local de Girona).

Dades personals

Dades del màster

D’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tots aquells actes que es dictin en aquesta convocatòria seran notificats a les persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Girona. Tanmateix, a efectes merament informatius, la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants podrà comunicar per correu electrònic la resolució a les persones interessades, així com qualsevol altre acte que consideri oportú.

D’acord amb l’art. 6 del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, les dades seran tractades per la Universitat i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment.

La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona, Plaça Sant Domènec 3, 17004 GIRONA.

Per a més informació sobre la política de privacitat de la Universitat de Girona, us podeu adreçar a secretari.general@udg.edu.


IMPORTANT: You must submit the form using the "Submit" button. Confirm that your request has been correctly saved by checking that you have received a confirmation email to the address that you have indicated in the request. If no confirmation e-mail is received your application will not be considered as formally submitted. If you have not received it, please contact ajuts@udg.edu