Student Council

Què

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Què és?


El consell d'Estudiants de la Universitat de Girona és l'òrgan de representació i suport dels estudiants que té com a funció defensar els interessos de la comunitat estudiantil.