Consejos de Estudiantes

Què

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Què és?


El consell d'Estudiants de la Universitat de Girona és l'òrgan de representació i suport dels estudiants que té com a funció defensar els interessos de la comunitat estudiantil.