Consejos de Estudiantes

FAQS

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Preguntes més freqüents

On es troba la delegació del Consell a la meva facultat?

Facultat de Ciències

Desptx. (Al costat de la sala d'estudi, just al final del passadís del costat de l'aula Magna, a mà dreta)

 

Facultat de Dret

La delegació es troba a la planta baixa de la Facultat de Dret. Si entreu per consergeria, s'ha de baixar quatre trams d'escala. Llavors segueixes el passadís i et trobes les aules d'informàtica. Davant les aules hi ha el bar i a mà esquerra hi ha un passadís, on hi ha fotocòpies, segueixes una mica més i just davant del Departament de Llengües Modernes hi ha la Delegació.

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Es troba al pis de baix de tot (allà on hi ha el servei de fotocòpies), just en front de les escales

 

Facultat d'Educació i Psicologia

Trobareu el despatx a la planta baixa, davant de l'entrada al bar, al costat dels lavabos

 

Facultat de Lletres i Escola Universitària de Turisme

A la Facultat de Lletres, al primer pis, al final del passadís on s'ubiquen totes les aules A. S'arriba als lavabos i en acabar hi ha una saleta amb microones i màquines de menjar i begudes, amb un petit despatxet separat per una paret, que és la delegació

 

Escola Politècnica Superior

A la PI, despatx S-146. Aquest despatx es troba al soterrani de la PI. Al costat del passadís que connecta el PI amb el PIII hi ha unes escales que hi baixen. Un cop a sota, heu d'anar cap a l'esquerra i hi trobareu el despatx amb varis papers indicatius sobre la porta corredissa.

 

Facultat de Medicina i Escola Universitària de Infermeria

EN CONSTRUCCIÓ...

A on i a qui m'he de dirigir?

Us podeu posar en contacte amb els becaris del Consell d'Estudiants, anant a les delegacions que estan repartides per totes les Facultats, o bé escribint un correu a l'adreça electrònica del Consell d'Estudiants (consell.estudiants@udg.edu)

Qui forma el Consell d'Estudiants?

 

El formen els i les representants i/o portaveus dels estudiants escollits a les darreres eleccions al claustre. Per tant el formen tots els estudiants claustrals.

 

De totes maneres, a la pràctica el formem tots els estudiants ja que en tots els àmbits de treball, el Consell d'Estudiants, és obert a tots i totes.

 

El consell d’estudiants s’organitza a través d’òrgans unipersonals i òrgans col·legiats:

 

Òrgans unipersonals:

 

-       Coordinador/s d’estudiants (n’hi pot haver un o més). Són els màxims representants dels estudiants. Actualment és l'Àdam Bertran i Martínez, que va assumir la responsabilitat en funcions per a conduir el Cd'E cap al procés electoral de març.

Òrgans col·legiats:

 

-       Ple. És el màxim òrgan de representació del consell, integrat per tots els estudiants claustrals. Es fa un cop per semestre.

 

-       Comissió permanent. És l’òrgan executiu del consell, per dir-ho d’alguna manera “el govern”. Està integrat per dos estudiants claustrals de cada facultat més els coordinadors. La comissió permanent es sol reunir un cop cada quinze dies.

 

-       Comissions de treball. Són comissions obertes a tots els estudiants que treballen en un àmbit concret, per exemple, existeix la comissió informàtica, la comissió cultural, la comissió de festa major, etc. Es reuneixen segons el treball que s’ha de fer, per exemple, quan hi ha la festa major molt a prop la comissió es reuneix molt sovint.

 

-       Consell de becaris. És un òrgan consultiu integrat per tots els becaris del consell més els coordinadors.

 

 

Aquests són òrgans de decisió. A més d’aquests, el consell d’estudiants disposa d’uns espais a cada facultat, anomenat delegacions d’estudiants, en els quals hi treballa un becari/a del Consell. De delegacions n’hi ha 7: delegació general, lletres i turisme, educació i psicologia i infermeria, ciències, dret, econòmiques, politècnica i el Punt d’Informació Universitari. Si t’interessa ser becari visita la pàgina de beques i ajuts de la UdG (http://www.udg.edu/gacad/beques/index.htm).

Per què serveix el Consell d'Estudiants?

 

El Consell d’Estudiants té la important missió d’informar a tots i totes les estudiants de la Universitat (a través d’un curs d’introducció a la Universitat, de les delegacions, pàgina web, etc.) i promoure la participació dels estudiants en la vida universitària.

 

A més, els membres del Consell representen els i les estudiants de la UdG als òrgans de govern de la Universitat: Claustre, Junta de Govern i comissions específiques.

 

Concretant més, les principals funcions que duu a terme el Consell d'Estudiants són:

 

- Organització i finançament de la Festa Major de la Universitat

 

- Organització del curs d’Introducció a la Universitat per als estudiants que arriben nou a la nostra Universitat.

 

- Programació d'activitats al llarg de l'any acadèmic: conferències, seminaris, xerrades.

 

- Promoure l’associacionisme estudiantil facilitant la creació de noves associacions i el manteniment de les ja existents.

 

- Atendre els estudiants a través de les delegacions del Consell d'Estudiants a cada centre, on hi ha un becari pagat pel consell perquè faci aquesta feina.

 

- Donar suport al CIAE (borsa de cotxes, allotjament, etc.).

Què és el Consell d'Estudiants?

El Consell d’Estudiants (Cd’E) és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants d’ensenyaments oficials i propis de la UdG. Està format per tots els estudiants claustrals elegit pels estudiants bianualment. Està organitzat a través del Ple del Consell, la Comissió Permanent i les comissions de treball. A cada facultat o escola el Cd’E disposa d’uns espais (delegacions) per a desenvolupar les seves activitats. Per al seu funcionament té un pressupost autònom assignat pel Consell de Govern de la UdG.

 Descarregat més informació : Qué fa?  Quí el forma?  Cóm funciona?   
(En Organigrama més info)