Consell d'Estudiants
   

FAQS

Preguntes més freqüents

Home  > 

Per què serveix el Consell d'Estudiants?


 

El Consell d’Estudiants té la important missió d’informar a tots i totes les estudiants de la Universitat (a través d’un curs d’introducció a la Universitat, de les delegacions, pàgina web, etc.) i promoure la participació dels estudiants en la vida universitària.

 

A més, els membres del Consell representen els i les estudiants de la UdG als òrgans de govern de la Universitat: Claustre, Junta de Govern i comissions específiques.

 

Concretant més, les principals funcions que duu a terme el Consell d'Estudiants són:

 

- Organització i finançament de la Festa Major de la Universitat

 

- Organització del curs d’Introducció a la Universitat per als estudiants que arriben nou a la nostra Universitat.

 

- Programació d'activitats al llarg de l'any acadèmic: conferències, seminaris, xerrades.

 

- Promoure l’associacionisme estudiantil facilitant la creació de noves associacions i el manteniment de les ja existents.

 

- Atendre els estudiants a través de les delegacions del Consell d'Estudiants a cada centre, on hi ha un becari pagat pel consell perquè faci aquesta feina.

 

- Donar suport al CIAE (borsa de cotxes, allotjament, etc.).

 

El Consell d’Estudiants té la important missió d’informar a tots i totes les estudiants de la Universitat (a través d’un curs d’introducció a la Universitat, de les delegacions, pàgina web, etc.) i promoure la participació dels estudiants en la vida universitària.

 

A més, els membres del Consell representen els i les estudiants de la UdG als òrgans de govern de la Universitat: Claustre, Junta de Govern i comissions específiques.

 

Concretant més, les principals funcions que duu a terme el Consell d'Estudiants són:

 

- Organització i finançament de la Festa Major de la Universitat

 

- Organització del curs d’Introducció a la Universitat per als estudiants que arriben nou a la nostra Universitat.

 

- Programació d'activitats al llarg de l'any acadèmic: conferències, seminaris, xerrades.

 

- Promoure l’associacionisme estudiantil facilitant la creació de noves associacions i el manteniment de les ja existents.

 

- Atendre els estudiants a través de les delegacions del Consell d'Estudiants a cada centre, on hi ha un becari pagat pel consell perquè faci aquesta feina.

 

- Donar suport al CIAE (borsa de cotxes, allotjament, etc.).

0 0 La resposta ha estat útil?