Consell d'Estudiants
   

FAQS

Preguntes més freqüents

Home  > 

Qui forma el Consell d'Estudiants?


 

El formen els i les representants i/o portaveus dels estudiants escollits a les darreres eleccions al claustre. Per tant el formen tots els estudiants claustrals.

 

De totes maneres, a la pràctica el formem tots els estudiants ja que en tots els àmbits de treball, el Consell d'Estudiants, és obert a tots i totes.

 

El consell d’estudiants s’organitza a través d’òrgans unipersonals i òrgans col·legiats:

 

Òrgans unipersonals:

 

-       Coordinador/s d’estudiants (n’hi pot haver un o més). Són els màxims representants dels estudiants. Actualment és l'Àdam Bertran i Martínez, que va assumir la responsabilitat en funcions per a conduir el Cd'E cap al procés electoral de març.

Òrgans col·legiats:

 

-       Ple. És el màxim òrgan de representació del consell, integrat per tots els estudiants claustrals. Es fa un cop per semestre.

 

-       Comissió permanent. És l’òrgan executiu del consell, per dir-ho d’alguna manera “el govern”. Està integrat per dos estudiants claustrals de cada facultat més els coordinadors. La comissió permanent es sol reunir un cop cada quinze dies.

 

-       Comissions de treball. Són comissions obertes a tots els estudiants que treballen en un àmbit concret, per exemple, existeix la comissió informàtica, la comissió cultural, la comissió de festa major, etc. Es reuneixen segons el treball que s’ha de fer, per exemple, quan hi ha la festa major molt a prop la comissió es reuneix molt sovint.

 

-       Consell de becaris. És un òrgan consultiu integrat per tots els becaris del consell més els coordinadors.

 

 

Aquests són òrgans de decisió. A més d’aquests, el consell d’estudiants disposa d’uns espais a cada facultat, anomenat delegacions d’estudiants, en els quals hi treballa un becari/a del Consell. De delegacions n’hi ha 7: delegació general, lletres i turisme, educació i psicologia i infermeria, ciències, dret, econòmiques, politècnica i el Punt d’Informació Universitari. Si t’interessa ser becari visita la pàgina de beques i ajuts de la UdG (http://www.udg.edu/gacad/beques/index.htm).

 

El formen els i les representants i/o portaveus dels estudiants escollits a les darreres eleccions al claustre. Per tant el formen tots els estudiants claustrals.

 

De totes maneres, a la pràctica el formem tots els estudiants ja que en tots els àmbits de treball, el Consell d'Estudiants, és obert a tots i totes.

 

El consell d’estudiants s’organitza a través d’òrgans unipersonals i òrgans col·legiats:

 

Òrgans unipersonals:

 

-       Coordinador/s d’estudiants (n’hi pot haver un o més). Són els màxims representants dels estudiants. Actualment és l'Àdam Bertran i Martínez, que va assumir la responsabilitat en funcions per a conduir el Cd'E cap al procés electoral de març.

Òrgans col·legiats:

 

-       Ple. És el màxim òrgan de representació del consell, integrat per tots els estudiants claustrals. Es fa un cop per semestre.

 

-       Comissió permanent. És l’òrgan executiu del consell, per dir-ho d’alguna manera “el govern”. Està integrat per dos estudiants claustrals de cada facultat més els coordinadors. La comissió permanent es sol reunir un cop cada quinze dies.

 

-       Comissions de treball. Són comissions obertes a tots els estudiants que treballen en un àmbit concret, per exemple, existeix la comissió informàtica, la comissió cultural, la comissió de festa major, etc. Es reuneixen segons el treball que s’ha de fer, per exemple, quan hi ha la festa major molt a prop la comissió es reuneix molt sovint.

 

-       Consell de becaris. És un òrgan consultiu integrat per tots els becaris del consell més els coordinadors.

 

 

Aquests són òrgans de decisió. A més d’aquests, el consell d’estudiants disposa d’uns espais a cada facultat, anomenat delegacions d’estudiants, en els quals hi treballa un becari/a del Consell. De delegacions n’hi ha 7: delegació general, lletres i turisme, educació i psicologia i infermeria, ciències, dret, econòmiques, politècnica i el Punt d’Informació Universitari. Si t’interessa ser becari visita la pàgina de beques i ajuts de la UdG (http://www.udg.edu/gacad/beques/index.htm).

0 0 La resposta ha estat útil?