Consell d'Estudiants
   

FAQS

Preguntes més freqüents

Home  > 

Què és el Consell d'Estudiants?


El Consell d’Estudiants (Cd’E) és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants d’ensenyaments oficials i propis de la UdG. Està format per tots els estudiants claustrals elegit pels estudiants bianualment. Està organitzat a través del Ple del Consell, la Comissió Permanent i les comissions de treball. A cada facultat o escola el Cd’E disposa d’uns espais (delegacions) per a desenvolupar les seves activitats. Per al seu funcionament té un pressupost autònom assignat pel Consell de Govern de la UdG.

 Descarregat més informació : Qué fa?  Quí el forma?  Cóm funciona?   
(En Organigrama més info)

El Consell d’Estudiants (Cd’E) és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants d’ensenyaments oficials i propis de la UdG. Està format per tots els estudiants claustrals elegit pels estudiants bianualment. Està organitzat a través del Ple del Consell, la Comissió Permanent i les comissions de treball. A cada facultat o escola el Cd’E disposa d’uns espais (delegacions) per a desenvolupar les seves activitats. Per al seu funcionament té un pressupost autònom assignat pel Consell de Govern de la UdG.

 Descarregat més informació : Qué fa?  Quí el forma?  Cóm funciona?   
(En Organigrama més info)

0 0 La resposta ha estat útil?