Consejos de Estudiantes

Com

Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Com ho fem?

El Cd'E es reuneix periòdicament en plens i comissions de treball que deliberen sobre els temes que afecten el sistema universitari i marca les directrius a seguir.També participa en òrgans de govern als quals fa saber la veu dels estudiants. 

Com ho fem?
  • Gratuïtament
  • Amb entusiasme
  • Altruisme
  • Defensant en tot moment els drets dels estudiants davant el recorat i qualsevol altre  òrgan de govern.
  • A través d’activitats com Nits de Cine UdG i Festa Major de la UdG.
Quines són les seves funcions?
  1. Proporcionar als estudiants suport i assessoramrnt informatiu d'àmbit universitari i, si s'escau, extrauniversitari.

  2. Col·laborar en el marc de les seves competències amb els representants dels estudiants.

  3. Executar els acords presos en els plens i les comissions.

  4. Assistir amb caràcter de secretariat als consells de delegats quan aquests ho creguin convenient.

  5. Vetllar pel bon funcionament de les delegacions del Cd'E de manera que disposin el material necessari i la documentació escaient.