Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Entorn saludableLa reorganització dels entorns de salut: l’estratègia de promoció de la salut i prevenció

Diapositiva2.JPG L’aprovació de la Estratègia de Promoció de Salut y Prevenció de la Malaltia és un indicador de que segueix existint un ampli marge de millora de la salut poblacional. L’objectiu de la Estratègia es fomentar la salut i el benestar de la població promovent entorns i estils de vida saludables i potenciant la seguretat enfront de les lesions.

[Ampliar l'article]Esteve Saltó

Esteve Salto.JPG Esteve Saltó. Direcció general de planificaciço i recerca en salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

[Ampliar l'article]Editorial

L’orientació d’entorns cap a la promoció de la salut, definida a la Carta d’Ottawa, és una de les estratègies a desenvolupar en una societat complexa i relacionada entre sí, on la salut ha de ser l’eix transversal de les polítiques públiques a nivell global, de país i de municipi. La transformació de l’entorn, la reducció de les desigualtats, la incorporació de la visió de gènere, l’organització del treball, entre altres, són responsabilitat de les persones i institucions a l’hora de prendre decisions per assolir comunitats saludables.

[Ampliar l'article]San Fernando de Henares: la salut municipal, un compromís polític i de la ciutadania

St Fernando de Henares.jpg Està clar que existeixen elements clau per fer que un municipi s’encamini a ser un entorn promotor de la salut. Tothom sap que la salut dels homes i les dones depèn de factors externs al sistema sanitari, és a dir, que és impossible tenir bona salut sense accés a l’habitatge, a una alimentació equilibrada, sense entorns naturals i urbans saludables; sense polítiques públiques orientades a la salut.

[Ampliar l'article]Millorar l’alfabetització per a la salut: canvis en el nostre Sistema d’Atenció Sanitària

Foto Rob Simmons.jpg L’alfabetització per a la salut està guanyant cada vegada més atenció. Durant l’última dècada líders de salut la plantegen com un manera de millorar la satisfacció del pacient, el compliment de les recomanacions, els canvis de comportament i de generar canvis en el sistema d’atenció sanitària amb la finalitat de reduir les despeses.

[Ampliar l'article]Cardona Integral: la reorientació de l’entorn cap a la promoció de la salut

cardonaintegralw.jpg La promoció de la salut, tal com s’ha anat conceptualitzant al llarg dels anys i com ha estat definida a la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la salut, posa èmfasi, entre altres estratègies, en la reorientació de l’entorn per a l’assoliment de la salut de la població.

[Ampliar l'article]La salut en el sector educatiu: l’experiència d’Aragó

Foto javier i Ana.png La salud y la educación están mutuamente interrelacionadas (UIPES, 2.009 y 2.010). Uno de los determinantes principales de la salud es el nivel educativo de las personas que se relaciona positivamente con indicadores de esperanza de vida y hábitos saludables. También un buen estado de salud facilita mejores resultados educativos. Asimismo, los centros educativos que adoptan un enfoque global de escuela promotora de salud mejoran los resultados académicos porque actúan sobre los factores socio-emocionales que tienen influencia en los aprendizajes.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en el treball; un cost afegit o una eina valuosa per a l’empresa

Salut en el treball.JPG Si no canvien les tendències, en un futur no massa llunyà, els treballadors seran més grans i tindran una pitjor salut a expenses de les malalties cròniques. Per les empreses, això significarà des d’una disminució del rendiment individual i de la productivitat a un augment de l’absentisme o del presentisme o, fins i tot, la pèrdua de treballadors valuosos per a la supervivència de l’organització. En aquest escenari, la promoció de la salut en el treball apareix com una de les possibles intervencions a posar en marxa per fer front a aquest repte.

[Ampliar l'article]La Universitat de Girona compromesa amb la promoció de la salut: el pla UdGSaludable

udg_saludable.JPG L'any 2005 la Universitat de Girona va iniciar les accions encaminades a esdevenir Universitat saludable i el 2008 naixia el programa"UdG Saludable". Aquesta fou una aposta activa per a la planificació de polítiques i actuacions en l'àmbit de promoció de la salut dirigides, en primera instància, a la comunitat universitària però amb voluntat de transcendir a la resta de la societat.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en temps de crisi

Imatge Ciutats Saludables.JPG Repetidament es posa èmfasi en la importància de la promoció de la salut i des de diferents àmbits hem defensat que les actuacions impulsant conductes saludables, que millorin els hàbits d’alimentació, promoguin la pràctica de l’exercici físic de forma habitual, o configurin un espai físic saludable, eren essencials per a perllongar la vida amb un nivell acceptable de qualitat.

[Ampliar l'article]