Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: ApoderamentTrenta anys de la Promoció de la Salut. Un desafiament vigent.

carlos-alvarez-dardet-diaz.jpg El Dr. Carlos Álvarez Dardet és Catedràtic de Salut Pública i Director de l'Observatori de Polítiques Públiques i Salut, Director Associat en Gaceta Sanitària. En aquest article ens explica la seva visió dels trenta anys de la Promoció de la Salut, des de la l'aprovació de la Carta d'Ottawa.

[Ampliar l'article]Empoderament

La promoció de la salut basa el seu treball en l’apoderament individual i col·lectiu I hauria de ser present en la definició i execució d’estratègies i plans, en l’àmbit de la de promoció de salut, tant en governs, agències, organismes i institucions a nivell nacional i internacional.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut com a eina de transformació

GlennLaverack_TDR_0580.JPG L’apoderament és un procés per augmentar el poder i ha de néixer de cada persona, grup o comunitat, ja que no es pot imposar des de fora. Els actors que tenen accés al poder i aquells que hi volen accedir han de treballar junts per crear les condicions que facin possible l’apoderament. En un context professional, aquest paper correspon al professional de l’àmbit de la salut, que pot impulsar el canvi, i també als usuaris, que identifiquen el canvi i el posen en pràctica ells mateixos. Alguns dels resultats de l’apoderament són la redistribució de recursos, l’augment del control sobre les circumstàncies pròpies o la consecució de canvis socials i polítics

[Ampliar l'article]Un procés d'investigació - acció - participativa amb joves de 4t ESO en l'àmbit de la promoció de la salut. RAP Can Bassa

IMG_0685.JPG RAP Can Bassa és una iniciativa pilot que sorgeix de la demanda realitzada per la Direcció de Serveis de Benestar Social de l'Ajuntament de la ciutat de Granollers, experiència que persegueix contribuir al desenvolupament d'un dels eixos seleccionats com a prioritaris en el marc del 2n Pla Estratègic de Granollers: "Retornar el poder i la coresponsabilitat a la ciutadania enfront de la gestió i cura de la salut individual i comunitària a partir de processos d'educació activa i participativa."

[Ampliar l'article]L'Empoderament factor clau en el disseny d'intervencions de Promoció de la Salut

Mares.png La salut i la seva promoció depenen dels contextos socials i culturals. Les desigualtats socials es tradueixen en desigualtats en salut, per la qual cosa la millora dels determinants és una responsabilitat compartida. La promoció de la salut que es defineix com el procés de capacitar les persones i les comunitats per incrementar el control sobre els determinants de salut, implica l'enfocament d'empoderament comunitari de les intervencions. Aquest és un concepte multidimensional que consisteix que les persones i grups que es troben fora del sistema de decisions s'introdueixin en el mateix, abordant les diferents dimensions des de la personal a la organitzacional i comunitària.

[Ampliar l'article]Millorar l’alfabetització per a la salut: canvis en el nostre Sistema d’Atenció Sanitària

Foto Rob Simmons.jpg L’alfabetització per a la salut està guanyant cada vegada més atenció. Durant l’última dècada líders de salut la plantegen com un manera de millorar la satisfacció del pacient, el compliment de les recomanacions, els canvis de comportament i de generar canvis en el sistema d’atenció sanitària amb la finalitat de reduir les despeses.

[Ampliar l'article]Salut en totes les polítiques, el cas de l'Equador

Foto cecilia vaca retrat.JPG L’any 2008 representa una fita històrica per la República de l’Equador, ja que a través de l’Assemblea Constituent es va elaborar una nova Constitució que reflexa la voluntat originaria i sobirana del poble equatorià per transformar i reconstituir l’organització jurídica, política i econòmica del país, establint clarament un règim de desenvolupament basat en els drets, la justícia i el Sumak Kawsay o “Bon Viure” i consolidant l’Equador com a Estat constitucional de drets i justícia, social, democràtic, sobirà, independent, unitari, intercultural, plurinacional i laic.

[Ampliar l'article]Editorial

eSalut és un concepte general que engloba una gran varietat d’instruments basats en les tecnologies de la informació i la comunicació utilitzades per assistir i millorar la prevenció, diagnosi, tractament, control i gestió de la salut i els hàbits de vida. eSalut cobreix la interacció entre els pacients i els serveis de salut, la transmissió de dades entre institucions, la comunicació entre usuaris i professionals de la salut, també inclou xarxes d’informació de la salut, sistemes electrònics de salut, serveis de telemedicina, i sistemes personals de comunicació transportables per supervisar i recolzar als pacients. La Unió Europea està realitzant importants esforços per aconseguir una “Àrea Europea d’eSalut”, coordinant accions i promovent sinergies, amb la finalitat de desenvolupar les millors solucions i difondre les millors pràctiques. Entre els objectius específics d’aquesta estratègia s’ha prioritzat la necessitat d’assegurar serveis de salut online que proporcionin informació contrastada en hàbits de vida saludables. Actualment diferents factors convergeixen per facilitar una ràpida expansió de les aplicacions de la Promoció de la eSalut, com ara, la proliferació de les noves tecnologies i un creixent accés a elles, el relatiu baix cost d’aquesta tipologia d’intervencions, l’increment de la voluntat del públic de jugar un paper més actiu per gestionar la pròpia salut i, en definitiva, d’utilitzar internet com un instrument per millorar la salut.

[Ampliar l'article]La Infermera virtual: un actiu per a la salut

complementarietat.jpg La Infermera virtual (Iv) neix l’any 2005, en un moment en el que per una banda, l’Organització Mundial de la salut ( OMS) presenta les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) com a noves oportunitats per afrontar els factors determinats de la salut, al mateix temps que es demanen respostes innovadores per a la Promoció de la Salut (Bangkok 2005).

[Ampliar l'article]El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en la prevenció de les drogodependències

Imatge web3.JPG Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han entrat a formar part de la nostra vida quotidiana. Des de la seva aparició, la revolució tecnològica ha estat constant i l’impacte en les nostres vides és del tot indiscutible. Les seves aplicacions són gairebé infinites i, cada dia n’apareixen de noves.

[Ampliar l'article]1 2