Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Hàbits i estils de vidaLa reorganització dels entorns de salut: l’estratègia de promoció de la salut i prevenció

Diapositiva2.JPG L’aprovació de la Estratègia de Promoció de Salut y Prevenció de la Malaltia és un indicador de que segueix existint un ampli marge de millora de la salut poblacional. L’objectiu de la Estratègia es fomentar la salut i el benestar de la població promovent entorns i estils de vida saludables i potenciant la seguretat enfront de les lesions.

[Ampliar l'article]San Fernando de Henares: la salut municipal, un compromís polític i de la ciutadania

St Fernando de Henares.jpg Està clar que existeixen elements clau per fer que un municipi s’encamini a ser un entorn promotor de la salut. Tothom sap que la salut dels homes i les dones depèn de factors externs al sistema sanitari, és a dir, que és impossible tenir bona salut sense accés a l’habitatge, a una alimentació equilibrada, sense entorns naturals i urbans saludables; sense polítiques públiques orientades a la salut.

[Ampliar l'article]Cardona Integral: la reorientació de l’entorn cap a la promoció de la salut

cardonaintegralw.jpg La promoció de la salut, tal com s’ha anat conceptualitzant al llarg dels anys i com ha estat definida a la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la salut, posa èmfasi, entre altres estratègies, en la reorientació de l’entorn per a l’assoliment de la salut de la població.

[Ampliar l'article]Crisi i nutrició

Catedratico-de-Nutricion-y-Bro_54169919125_51348736062_224_270.jpg Una conseqüència òbvia de la crisi és que hi ha gent que no pot menjar prou bé o que, fins i tot, passa gana. La gana pot ser quantitativa i conscient, si la ingestió d’aliments és insuficient (desnutrició), o qualitativa o “oculta”, quan les persones no tenen la sensació de manca d’aliments, però que, per la baixa qualitat nutricional del que mengen, tenen carències o desequilibris d’alguns nutrients (malnutrició).

[Ampliar l'article]El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en la prevenció de les drogodependències

Imatge web3.JPG Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han entrat a formar part de la nostra vida quotidiana. Des de la seva aparició, la revolució tecnològica ha estat constant i l’impacte en les nostres vides és del tot indiscutible. Les seves aplicacions són gairebé infinites i, cada dia n’apareixen de noves.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en el treball; un cost afegit o una eina valuosa per a l’empresa

Salut en el treball.JPG Si no canvien les tendències, en un futur no massa llunyà, els treballadors seran més grans i tindran una pitjor salut a expenses de les malalties cròniques. Per les empreses, això significarà des d’una disminució del rendiment individual i de la productivitat a un augment de l’absentisme o del presentisme o, fins i tot, la pèrdua de treballadors valuosos per a la supervivència de l’organització. En aquest escenari, la promoció de la salut en el treball apareix com una de les possibles intervencions a posar en marxa per fer front a aquest repte.

[Ampliar l'article]Habilitats per la vida: com promouen la salut i prevenen addiccions

Imatge cedida per "FreeDigitalPhoto.net" Text extret de la ponència presentada Sra Amanda Bravo al II Congrés Internacional: “Prevenció del consum i l’abús de l’alcohol i altres drogues des de les institucions educatives i la família”. Organitzat per FundacreSer, ESAP, i IEPSIP. Bogotà, 28-29 d’octubre de 2011.

[Ampliar l'article]La Universitat de Girona compromesa amb la promoció de la salut: el pla UdGSaludable

udg_saludable.JPG L'any 2005 la Universitat de Girona va iniciar les accions encaminades a esdevenir Universitat saludable i el 2008 naixia el programa"UdG Saludable". Aquesta fou una aposta activa per a la planificació de polítiques i actuacions en l'àmbit de promoció de la salut dirigides, en primera instància, a la comunitat universitària però amb voluntat de transcendir a la resta de la societat.

[Ampliar l'article]