Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Polítiques de salutTransformacions post confinament: I ara què?

Javier Segura.jpg La pandèmia i el confinament ha suposat que s’hagi aturat el món productiu i que el protagonista principal hagi estat el món reproductiu, és a dir, el món de les cures. La pandèmia i el confinament ens ha fet a les persones més conscients.

[Ampliar l'article]Desigualtats de gènere en el treball en el marc de la COVID-19

Lídia Farré.jpg La crisi originada per la pandèmia de la COVID19 tindrà importants repercussions sobre les desigualtats econòmiques i socials. A diferència de les recessions anteriors, aquesta crisi d’origen sanitari, ha estat especialment severa amb les oportunitats laborals de les dones.

[Ampliar l'article]El sistema sanitari a la pandèmia de la COVID-19

Javier Padilla foto.jpg La pandèmia de la COVID-19 ha passat pels nostres sistemes sanitaris arrasant amb la confiança que teníem en els sistemes d'informació, en els mecanismes de vigilància epidemiològica i en la capacitat de la sanitat per absorbir un fort increment de la demanda en un curt període de temps

[Ampliar l'article]Editorial

Tot i tractar-se d’una situació sobrevinguda i imprevista, la COVID-19 ha esdevingut una bona oportunitat per posar de relleu el pes de la salut en la vida de les persones i dels seus determinants. L’administració local, per ser la més propera a les persones, ha viscut amb una gran intensitat aquesta situació d’emergència.

[Ampliar l'article]La crisi de la COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

WhatsApp Image 2020-06-18 at 13.01.20.jpeg Com ha afectat la crisi de la COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols? Laura Serrano Gálvez, regidora d’Acció Social (Inclusió i Habitatge Social), Igualtat i Salut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ens explica la seva pròpia experiència.

[Ampliar l'article]Què aporta la crisi del COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de la Cellera de Ter

WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.03.41.jpeg La crisi actual porta la necessitat de que la salut estigui integrada en l’eix de totes les polítiques municipals. I quan parlo de salut no em refereixo només a combatre la malaltia, sinó sobretot a afavorir la salut des d’una perspectiva àmplia.

[Ampliar l'article]Polítiques Municipals a l'Ajuntament de Banyoles en el Marc de la COVID-19

WhatsApp Image 2020-06-18 at 15.04.16.jpeg La pandèmia de la COVID-19 ha representat un sacsejada important a les polítiques municipals. En el cas de Banyoles, l’equip de govern ha centrat tots els seus esforços en l’atenció a les persones, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables . Així doncs, en un primer moment s’ha intentat fer front a totes aquelles necessitats que garantien la seguretat de les persones tant a la via pública com a centres residencials, la cobertura de les necessitats més bàsiques de les persones, el benestar emocional i la salut mental, la continuïtat de l’educació reglada dels nostres alumnes...

[Ampliar l'article]Què aporta la crisi del COVID-19 a les polítiques municipals?

WhatsApp Image 2020-07-03 at 11.19.00.jpeg En els darrers anys la visió sobre la salut de les persones ha variat de forma notable. L’evidència sobre la influència dels factors econòmics i socials, els hàbits de vida o les condicions ambientals –determinants de salut- en la salut i el benestar de les persones ha complementat la visió de la salut centrada en la patologia o els factors de risc. Els organismes de referència, així com les pròpies administracions, han ajustat les seves polítiques i planificacions a les noves perspectives. Les polítiques de benestar i promoció de la salut s’han sumat a les existents de salut ambiental, alhora que s’ha fet palesa la necessitat de planificar i promoure aquestes noves polítiques.

[Ampliar l'article]Entrevista al Dr. Hiram V. Arroyo

Hiram.jpg El Dr. Hiram V. Arroyo és director del Departament de Ciències Socials de la Universitat de Puerto Rico i del Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS / OPS) per a la Capacitació i Investigació en Promoció de la Salut i Educació per a la salut.

[Ampliar l'article]La salut és un recurs de la vida quotidiana

foto iliona.jpg Per a mi, una de les dimensions més importants de la Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut sempre ha estat la pedra angular d’aquest concepte a la vida quotidiana, la qual fa que la promoció de la salut sigui un plantejament que no tan sols està obert als professionals, sinó a tothom.

[Ampliar l'article]1 2 3 4