Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Etiqueta: Salut a totes les polítiquesEditorial

L’OMS ha incorporat als Objectiu de Desenvolupament Sostenible el repte de revertir les conseqüències del canvi climàtic. Amb l’objectiu número 13, Acció pel clima, l’objectiu és enfortir la resiliència, incorporar estratègies de canvi climàtic a les polítiques nacionals i millorar de la sensibilització i l’educació en aquest tema .

[Ampliar l'article]La salut és un recurs de la vida quotidiana

foto iliona.jpg Per a mi, una de les dimensions més importants de la Carta d’Ottawa per a la promoció de la salut sempre ha estat la pedra angular d’aquest concepte a la vida quotidiana, la qual fa que la promoció de la salut sigui un plantejament que no tan sols està obert als professionals, sinó a tothom.

[Ampliar l'article]Empoderament

La promoció de la salut basa el seu treball en l’apoderament individual i col·lectiu I hauria de ser present en la definició i execució d’estratègies i plans, en l’àmbit de la de promoció de salut, tant en governs, agències, organismes i institucions a nivell nacional i internacional.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut com a eina de transformació

GlennLaverack_TDR_0580.JPG L’apoderament és un procés per augmentar el poder i ha de néixer de cada persona, grup o comunitat, ja que no es pot imposar des de fora. Els actors que tenen accés al poder i aquells que hi volen accedir han de treballar junts per crear les condicions que facin possible l’apoderament. En un context professional, aquest paper correspon al professional de l’àmbit de la salut, que pot impulsar el canvi, i també als usuaris, que identifiquen el canvi i el posen en pràctica ells mateixos. Alguns dels resultats de l’apoderament són la redistribució de recursos, l’augment del control sobre les circumstàncies pròpies o la consecució de canvis socials i polítics

[Ampliar l'article]Apropament a l'avaluació en l'enfocament Salut a Totes les Polítiques

amelia-fernandez.jpg L'enfocament de salut en totes les polítiques s'ha vingut gestant des que es va reconèixer que són els governs els que tenen l'obligació de tenir cura de la salut dels seus pobles, obligació que només es pot complir mitjançant l'adopció de mesures sanitàries i socials adequades, com es va expressar a la Declaració d'Alma Ata el 1978 i s'ha ratificat en les successives Conferències Mundials de Promoció de la Salut que s'han celebrat.

[Ampliar l'article]