Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Editorial,23

A finals del 2019, quan el comitè editorial d'aquest butlletí es va reunir per a decidir les temàtiques que es tractarien en els números que es publicarien al 2020, ningú imaginava que un tsunami anomenat COVID-19 provocaria un canvi d'enfocament i temàtica a totes les publicacions.

[Ampliar l'article]



"Transformacions post confinament"

2nWebinar CàtedraPsdef.jpg

[Ampliar l'article]



Transformacions post confinament: I ara què?

Javier Segura.jpg La pandèmia i el confinament ha suposat que s’hagi aturat el món productiu i que el protagonista principal hagi estat el món reproductiu, és a dir, el món de les cures. La pandèmia i el confinament ens ha fet a les persones més conscients.

[Ampliar l'article]



La COVID-19 i els nous usos del temps

Alexis Serra.jpg La societat s’adapta als canvis. La pandèmia mundial que ens ha arravatat vides humanes, alterat previsions econòmiques i fins i tot un decaïment general com a societat, també ens ha obert el ulls a accelerar uns canvis en la forma d’organitzar el treball i millorar la gestió dels nostres temps. Acceleració d’un canvi cultural que prové d’unes jornades presencials inacabables i horaris molt rígids i que transita cap a una nova cultura basada més en la flexibilitat, la confiança, la digitalització i la millor conciliació en relació als diferents usos del temps.

[Ampliar l'article]



Desigualtats de gènere en el treball en el marc de la COVID-19

Lídia Farré.jpg La crisi originada per la pandèmia de la COVID19 tindrà importants repercussions sobre les desigualtats econòmiques i socials. A diferència de les recessions anteriors, aquesta crisi d’origen sanitari, ha estat especialment severa amb les oportunitats laborals de les dones.

[Ampliar l'article]



El sistema sanitari a la pandèmia de la COVID-19

Javier Padilla foto.jpg La pandèmia de la COVID-19 ha passat pels nostres sistemes sanitaris arrasant amb la confiança que teníem en els sistemes d'informació, en els mecanismes de vigilància epidemiològica i en la capacitat de la sanitat per absorbir un fort increment de la demanda en un curt període de temps

[Ampliar l'article]



Editorial

Tot i tractar-se d’una situació sobrevinguda i imprevista, la COVID-19 ha esdevingut una bona oportunitat per posar de relleu el pes de la salut en la vida de les persones i dels seus determinants. L’administració local, per ser la més propera a les persones, ha viscut amb una gran intensitat aquesta situació d’emergència.

[Ampliar l'article]



La crisi de la COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

WhatsApp Image 2020-06-18 at 13.01.20.jpeg Com ha afectat la crisi de la COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols? Laura Serrano Gálvez, regidora d’Acció Social (Inclusió i Habitatge Social), Igualtat i Salut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ens explica la seva pròpia experiència.

[Ampliar l'article]



Què aporta la crisi del COVID-19 a les polítiques municipals de l'Ajuntament de la Cellera de Ter

WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.03.41.jpeg La crisi actual porta la necessitat de que la salut estigui integrada en l’eix de totes les polítiques municipals. I quan parlo de salut no em refereixo només a combatre la malaltia, sinó sobretot a afavorir la salut des d’una perspectiva àmplia.

[Ampliar l'article]



Polítiques Municipals a l'Ajuntament de Banyoles en el Marc de la COVID-19

WhatsApp Image 2020-06-18 at 15.04.16.jpeg La pandèmia de la COVID-19 ha representat un sacsejada important a les polítiques municipals. En el cas de Banyoles, l’equip de govern ha centrat tots els seus esforços en l’atenció a les persones, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables . Així doncs, en un primer moment s’ha intentat fer front a totes aquelles necessitats que garantien la seguretat de les persones tant a la via pública com a centres residencials, la cobertura de les necessitats més bàsiques de les persones, el benestar emocional i la salut mental, la continuïtat de l’educació reglada dels nostres alumnes...

[Ampliar l'article]



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15