Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Articles - n.19El lloc dels drets humans en el desenvolupament d'Habilitats per a la Vida

Amanda Bravo Foto.jpg Quan es parla de realització dels drets humans en un context com el colombià es pensa clarament en una agenda pendent, i segurament això és així almenys en un bon nombre de països de l'anomenat món en desenvolupament o del sud. I és només veure-ho en la vida quotidiana, on hi ha una magra cultura de l'actuació ètica, que incorpori drets / responsabilitats / deures, i una tensió sempre present entre els interessos del bé comú i els del profit personal, en detriment de les altres persones o grups.

[Ampliar l'article]La salut i els drets humans, o millor, la salut dels drets humans

IMG_1282.JPG Sembla versemblant pensar que una de les maneres adients per a mesurar la situació dels drets humans en qualsevol context, consisteix en constatar quina és la seva situació en relació amb la salut. El dret a la salut es situa dins d’un conjunt de drets que s’han vingut anomenant de segona generació i que es refereixen als de caràcter econòmic, social i cultural. La peculiaritat que els acompanya, és la de que la seva posada en pràctica, a diferència dels drets civils i polítics, requereix la disponibilitat de fons dineraris.

[Ampliar l'article]Sostenir un Sistema Sanitari Equitatiu

victoriacamps,1.gif La protecció de la salut és un dels drets fonamentals de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. L’estat del benestar, allà on existeix, ha anat bastint uns sistemes sanitaris que procuren l’accés i el tractament igual per a tota la ciutadania. Un dels grans principis de la bioètica és el de justícia. Però si és cert que els altres principis –no maleficència, beneficència i autonomia- han estat àmpliament estudiats i interpretats, el principi de justícia té un desenvolupament insatisfactori.

[Ampliar l'article]Per què hem d'incorporar l'enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) en les Estratègies i Polítiques Públiques que desenvolupen el Dret a la Salut a Espanya.

LOGOISi.jpg La salut és un dels principals temes de la societat actual i una de les principals problemàtiques de la ciutadania. És una necessitat universal, comú a totes les persones, un bé comú que ha de ser protegit i garantit a totes les persones sense cap discriminació. Per això la salut i els drets humans estan units. Els drets humans són un conjunt de valors (respecte, llibertat, dignitat, responsabilitat), principis (universalitat, igualtat i no discriminació, interdependència i indivisibilitat) i normes (tractats, declaracions, convencions) que regulen la vida de les persones en societat.

[Ampliar l'article]