Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.19Editorial Drets Humans i salut

La Declaració Universal dels Drets Humans al 1948 estableix que "Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge , l'assistència sanitària i els serveis socials necessaris ".Així es reconeix que la salut és un dret humà fonamental, que cal entendre’l com un dret inherent a totes les persones sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, religió, llengua o qualsevol altra condició.

[Ampliar l'article]