Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.13Editorial

La primera Conferència Internacional sobre la Promoció de la Salut del 21 de novembre de 1986 va emetre la Carta d’Ottawa, recollint el resultat del debat de la primera Conferència Mundial sobre la Promoció de la Salut, que tenia com a objectiu “Salut per a tots a l’any 2.000”.

[Ampliar l'article]