Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria "bepSALUT" n.10, setembre 2015Trevor Hopkins

Foto Trevor Hopkins.jpg Trevor Hopkins. Director de la consultora Asset Based Consulting, Anglaterra.

[Ampliar l'article]Procés d'identificació d'actius de salut en el Mediterrani

Jose Ramon Martinez Riera.JPG En el marc del II Simposi de Promoció de la Salut es varen desenvolupar dos tallers sobre la identificació d’actius de salut a l’arc mediterrani. Els tallers es van plantejar com un marc de treball col·laboratiu en el que l’anàlisi i la reflexió es van incorporar com a principals instruments per aconseguir l’objectiu plantejat en un espai de temps molt reduït.

[Ampliar l'article]Xarxes socials i salut: una relació multinivell i múltiplex

Social Network. pptx.jpg Una “xarxa social” pot ser definida com la col·lecció de vincles interpersonals que les persones mantenen i que els proveeix de diferents suports, recursos i serveis. Les xarxes socials poden promoure la salut de diverses maneres, enllaçant les persones amb informació rellevant, i particularment, amb coneixements relacionats amb la salut.

[Ampliar l'article]Els actius personals

Maria Carmen Moreno.png Els nous temps en Psicologia, i l’auge de la perspectiva del desenvolupament positiu, han fet que els termes “factors de protecció i factors de risc” siguin substituïts per “assets”, actius en el desenvolupament, és a dir, totes aquelles característiques de l’individu i de les influències que li arriben que, sense trobar-se exposat a condicions d’adversitat (com és el cas quan es parla de factors de protecció – protecció contra el risc s’entén), clarament són predictors d’indicadors d’un bon desenvolupament.

[Ampliar l'article]Converses que curen: nous actius per a la promoció de la salut mitjançant Twitter, aplicacions mòbils de missatgeria instantània i estratègies de gamificació

Marc de San Pedro.jpg Les aplicacions mòbils de missatgeria instantània que permeten xatejar en grup -com és el cas de WhatsApp Messenger- estan assolint un grau d’adopció rellevant a nivell internacional. Alhora, la quantitat de converses sobre salut que es duen a terme a la xarxa a través de Twitter creix també a un ritme important.

[Ampliar l'article]Editorial

El Mediterrani ha estat des de sempre bressol d’intercanvis entre pobles i cultures i ha permès a les persones que viuen a l’àrea mediterrània la possibilitat de compartir recursos per gaudir d’una bona salut. Tots els recursos que permeten potenciar la capacitat de les persones, comunitats i poblacions per mantenir la salut i el benestar s’anomenen actius per a la salut i ofereixen l’oportunitat de treballar en xarxa per transformar-los en capacitats i d’aquesta manera respondre als reptes en salut.

[Ampliar l'article]