Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.8Editorial

Tot programa de salut està conformat per un conjunt de polítiques, aproximacions, procediments, metodologies, tecnologies, processos de gestió i activitats que permeten el seu desenvolupament per assolir uns resultats de salut a la població. Aquestes pràctiques estan orientades a obtenir resultats en base a uns objectius, conceptes, valors i evidències. Una bona pràctica en Promoció de la Salut està formada per un conjunt de processos i activitats que estan en les millors condicions per arribar a unes fites o resultats de salut específics, en una situació determinada i en coherència amb la comprensió de l’entorn.

[Ampliar l'article]