Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Articles - n. 3Habilitats per la vida: com promouen la salut i prevenen addiccions

Imatge cedida per "FreeDigitalPhoto.net" Text extret de la ponència presentada Sra Amanda Bravo al II Congrés Internacional: “Prevenció del consum i l’abús de l’alcohol i altres drogues des de les institucions educatives i la família”. Organitzat per FundacreSer, ESAP, i IEPSIP. Bogotà, 28-29 d’octubre de 2011.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en el treball; un cost afegit o una eina valuosa per a l’empresa

Salut en el treball.JPG Si no canvien les tendències, en un futur no massa llunyà, els treballadors seran més grans i tindran una pitjor salut a expenses de les malalties cròniques. Per les empreses, això significarà des d’una disminució del rendiment individual i de la productivitat a un augment de l’absentisme o del presentisme o, fins i tot, la pèrdua de treballadors valuosos per a la supervivència de l’organització. En aquest escenari, la promoció de la salut en el treball apareix com una de les possibles intervencions a posar en marxa per fer front a aquest repte.

[Ampliar l'article]Polítiques per disminuir les desigualtats de salut a Espanya

Desigualtats socials en salut.JPG La Comissió sobre Determinants Socials de la Salut de la OMS, en el seu informe final de l’any 2008, afirma que “La injustícia social està acabant amb la vida de moltes persones”. També senyala que les desigualtats en salut “són el resultat de la situació en que la població creix, viu, treballa i envelleix, i del tipus de sistemes que s’utilitzen per combatre la malaltia. A la vegada, les condicions en que la gent viu i mor estan determinades per forces polítiques, socials i econòmiques.”

[Ampliar l'article]La crisi, una oportunitat per a la promoció de la salut?

Andreu Segura.jpg Davant la crisi hi ha qui no només considera injustes les retallades dels pressupostos dels serveis sanitaris, sinó que exigeix que no s’apliquin, però també hi ha qui es resigna davant la intensa limitació dels recursos. Dues reaccions extremes que no semblen gaire útils.

[Ampliar l'article]