Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria Editorial - n.3Editorial

L’atzucac en el que es troba actualment l’estat del benestar és difícil de superar. La progressiva degradació del sistema de protecció pública no només està deixant desprotegits els sectors socials més desafavorits sinó que a més, la magnitud i la virulència de la depressió econòmica estan fent eixamplar la població en situació de risc d’exclusió o de pobresa fins a límits que fa només tres o quatre anys eren insospitats Si bé inicialment la crisi es va preveure suau i curta, ràpidament es va veure que, en el context de l’estat espanyol i en altres països europeus, seria llarga i molt profunda. Algunes de les decisions polítiques que s’han pres, en lloc de mitigar l’impacte, l’han agreujat, fent empitjorar les condicions de vida de moltes persones i famílies. Actualment hi ha dificultats d’accés a una alimentació equilibrada, a l’accés a determinades prestacions del sistema de salut, un increment de les diverses formes de violència, un empitjorament de la possibilitat d’adaptació i rendiment escolar, problemes de malnutrició en població infantil que pot agreujar-se en viure en habitatges insalubres, amb sobreocupació i en alguns casos en risc de desnonament. Els treballadors amb feina estable comencen a notar la pressió social al seu voltant i es comencen a detectar situacions d’estrès i alteracions de la son associades a la por de perdre la feina.

[Ampliar l'article]