Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Articles per categoria "bepSALUT" n. 3, maig 2013Editorial

L’atzucac en el que es troba actualment l’estat del benestar és difícil de superar. La progressiva degradació del sistema de protecció pública no només està deixant desprotegits els sectors socials més desafavorits sinó que a més, la magnitud i la virulència de la depressió econòmica estan fent eixamplar la població en situació de risc d’exclusió o de pobresa fins a límits que fa només tres o quatre anys eren insospitats Si bé inicialment la crisi es va preveure suau i curta, ràpidament es va veure que, en el context de l’estat espanyol i en altres països europeus, seria llarga i molt profunda. Algunes de les decisions polítiques que s’han pres, en lloc de mitigar l’impacte, l’han agreujat, fent empitjorar les condicions de vida de moltes persones i famílies. Actualment hi ha dificultats d’accés a una alimentació equilibrada, a l’accés a determinades prestacions del sistema de salut, un increment de les diverses formes de violència, un empitjorament de la possibilitat d’adaptació i rendiment escolar, problemes de malnutrició en població infantil que pot agreujar-se en viure en habitatges insalubres, amb sobreocupació i en alguns casos en risc de desnonament. Els treballadors amb feina estable comencen a notar la pressió social al seu voltant i es comencen a detectar situacions d’estrès i alteracions de la son associades a la por de perdre la feina.

[Ampliar l'article]Paolo Contu

Paolo Contu.JPG Paolo Contu, vicepresident de desenvolupament de capacitats, educació i formació i coordinador del Grup de Treball en Desenvolupament Competencial i Professional de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y de Educación para la Salud (UIPES).

[Ampliar l'article]Habilitats per la vida: com promouen la salut i prevenen addiccions

Imatge cedida per "FreeDigitalPhoto.net" Text extret de la ponència presentada Sra Amanda Bravo al II Congrés Internacional: “Prevenció del consum i l’abús de l’alcohol i altres drogues des de les institucions educatives i la família”. Organitzat per FundacreSer, ESAP, i IEPSIP. Bogotà, 28-29 d’octubre de 2011.

[Ampliar l'article]La promoció de la salut en el treball; un cost afegit o una eina valuosa per a l’empresa

Salut en el treball.JPG Si no canvien les tendències, en un futur no massa llunyà, els treballadors seran més grans i tindran una pitjor salut a expenses de les malalties cròniques. Per les empreses, això significarà des d’una disminució del rendiment individual i de la productivitat a un augment de l’absentisme o del presentisme o, fins i tot, la pèrdua de treballadors valuosos per a la supervivència de l’organització. En aquest escenari, la promoció de la salut en el treball apareix com una de les possibles intervencions a posar en marxa per fer front a aquest repte.

[Ampliar l'article]Polítiques per disminuir les desigualtats de salut a Espanya

Desigualtats socials en salut.JPG La Comissió sobre Determinants Socials de la Salut de la OMS, en el seu informe final de l’any 2008, afirma que “La injustícia social està acabant amb la vida de moltes persones”. També senyala que les desigualtats en salut “són el resultat de la situació en que la població creix, viu, treballa i envelleix, i del tipus de sistemes que s’utilitzen per combatre la malaltia. A la vegada, les condicions en que la gent viu i mor estan determinades per forces polítiques, socials i econòmiques.”

[Ampliar l'article]La crisi, una oportunitat per a la promoció de la salut?

Andreu Segura.jpg Davant la crisi hi ha qui no només considera injustes les retallades dels pressupostos dels serveis sanitaris, sinó que exigeix que no s’apliquin, però també hi ha qui es resigna davant la intensa limitació dels recursos. Dues reaccions extremes que no semblen gaire útils.

[Ampliar l'article]